Dwie kobiety na ciemnym tle

Szukasz danych o rynku? Wejdź do Tableau!

Szukasz danych dotyczących rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce, które co roku zbiera i opracowuje UKE? Teraz znajdziesz je w jednym miejscu – w aplikacji Tableau.

Oba raporty są dostępne w formie interaktywnej – najechanie na poszczególne serie lub wartości wykresów zapewnia dostęp do dodatkowych informacji, a kliknięcie odpowiednio zmienia opcje filtrowania i dostosowuje wizualizację do potrzeb analitycznych.

Po wybraniu z głównego menu interesującego zakresu, możemy zmienić rok, za który przeglądamy dane – klikając w prawym górnym rogu, możemy wybrać zakres szczegółowy – na wstążce bezpośrednio pod nagłówkiem, a także w przypadku wybranych widoków, zmieniać kontekst całego pulpitu lub pojedynczego wykresu – za pomocą pól kombi lub list wyboru. Powrót do pulpitu głównego zawsze jest możliwy przez ikonę „domku” w lewym, górnym rogu.

Rynek telekomunikacyjny

Rynek telekomunikacyjny w 2020 roku stanowił ważną gałąź gospodarki. Pandemia COVID-19 wpłynęła na zapotrzebowanie na usługi dostępu do internetu oraz usługi telefonii mobilnej. Wydatki na inwestycje wyniosły 7,5 mld zł, a wartość rynku osiągnęła niemal 41 mld zł. Największy wzrost przychodów z rynku telekomunikacyjnego, bo aż o 13,8%, przypadł na rynek telefonii komórkowej. Polska znajdowała się w grupie trzech krajów z najniższymi cenami usług internetu stacjonarnego.

Wzrost możliwości dostępu do internetu o wysokich przepustowościach następuje z każdym rokiem. Według stanu na koniec 2020 roku dostęp do Internetu o szybkości min. 30 Mb/s posiadało 75,9% gospodarstw domowych, a usługę o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wykorzystywało 28,3% gospodarstw domowych. Budowa nowoczesnej infrastruktury postępuje szybko, w ciągu roku o 7% wzrosła liczba węzłów światłowodowych, nastąpił także 6 procentowy przyrost długości sieci światłowodowych.

To tylko niektóre z informacji, jakie znaleźć można w Tableau. W przypadku rynku telekomunikacyjnego narzędzie pozwala na sprawdzenie m.in. poniższych danych dla lat 2018-2020:

 • liczba użytkowników oraz przychody z poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego, dynamika zmian;
 • udziały operatorów w rynku;
 • rodzaje usług telekomunikacyjnych oraz ich udział w rynku;
 • statystyki dotyczące procesu inwentaryzacji;
 • informacje o węzłach sieci, w szczególności o węzłach światłowodowych;
 • penetracja zasięgami Internetu o różnych przepustowościach oraz udział gospodarstw domowych wykorzystujących dostęp do Internetu w Polsce na tle innych państw Europy;
 • udział różnych rodzajów traktów w sieciach przewodowych, trendy zmian długości sieci światłowodowych.

Jak to działa? Sprawdź tutaj.

Rynek pocztowy

W roku 2020 polski rynek pocztowy odnotował rekordowy wzrost od czasu liberalizacji rynku, czyli od 2013 roku. Skok jego wartości w ujęciu rok do roku wyniósł ponad 1,4 mld złotych, co wywindowało całkowitą wartość polskiego rynku pocztowego do poziomu 11,7 mld zł. Wzrost ten przełożył się również na nienotowane wcześniej ponad 14-proc. tempo dynamiki rozwoju. Głównym motorem wzrostu był segment przesyłek kurierskich. Operatorzy pocztowi działający na nim dostarczyli o 196 mln przesyłek więcej niż w 2019 roku (wzrost o 45%), a ich przychody zwiększyły się o niemal 1,7 mld zł (wzrost o 33%).

W Tableau znaleźć można nie tylko powyższe dane, ale także wiele innych, w tym dotyczących operatorów pocztowych oraz infrastruktury, wraz z ich prezentacją graficzną. Narzędzie pozwala na odczytanie danych dla lat 2018-2020 m.in. w zakresie:

 • informacji o operatorach pocztowych działających w poszczególnych województwach,
 • rankingu operatorów na rynku pocztowym z uwzględnieniem obszaru działania (kraj, zagranica),
 • relatywnych udziałów rynkowych najważniejszych operatorów pocztowych w poszczególnych segmentach rynku,
 • trendów zmian wolumenów i przychodów w poszczególnych segmentach rynku,
 • struktury % i liczby placówek pocztowych w poszczególnych województwach,
 • zmian w czasie infrastruktury pocztowej i zasobów.

Jak to działa? Sprawdź tutaj.

UKE regularnie publikuje raporty o rynkach i zawsze są one źródłem danych istotnych dla przedsiębiorców czy mediów.  Uruchomienie aplikacji Tableau powala jednak znaleźć je w jednym miejscu i korzystać z nich w sposób, w jaki dotychczas nie było to możliwe – interaktywny, umożliwiający łatwe znalezienie i porównanie danych.

 

Agnieszka Gładysz, dyrektor, Departament Strategii i Analiz 
Magdalena Sławińska, dyrektor, Departament Rynku Pocztowego