Mężczyzna w szarek wzorzystej koszuli na ciemnym tle

Sieci prywatne – jak to działa?

Sieci prywatne 5G w dedykowanym paśmie 3800-4200 MHz mogą już ruszać komercyjnie. Każda jednostka samorządu może wnioskować o 100 MHz zakresu 3800- 3900 MHz na obszarze maksymalnie 20 gmin, pozostałe podmioty mogą się ubiegać o zasoby z zakresu 3900- 4200 MHz, ale – i tu nowość – częstotliwości używane na własne potrzeby nie mają takich ograniczeń obszarowych.

Takie wykorzystanie tego pasma jest możliwe w związku z aktualizacją Planu Zagospodarowania Częstotliwości przez Prezesa UKE. Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UKE.

Jak starać się o pozwolenie radiowe?

Sieci prywatne są często wskazywane jako te, których rozwój przyspieszy dzięki technice 5G, która – dzięki niskim opóźnieniom w części radiowej i przetwarzaniu krawędziowemu (edge computing) – są predysponowane do zastosowań w sieciach prywatnych, a w szczególności wspierają automatyzację przemysłu, opomiarowanie miast czy lokalną logistykę. Pozwalają przy tym na sprawniejsze zarządzanie maszynami, a życie lokalnych społeczności mogą uczynić bardziej efektywnym.

Najważniejsze założenia dotyczące zagospodarowania pasma 3800-4200 MHz:

 • każdy podmiot może wnioskować o bloki o szerokości stanowiące wielokrotność 10 MHz, ale w sumie nie więcej niż o 100 MHz;
 • jeden podmiot może wnioskować o pasmo na obszarze maksymalnie 20 gmin, jeżeli chce świadczyć publiczne usługi telekomunikacyjne; w przypadku wykorzystywania pasma na własne potrzeby limit gmin nie obowiązuje;
 • zakres 3800-3900 MHz będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i tylko na realizację ich własnych potrzeb;
 • zakres 3900-4200 MHz przeznaczony jest dla innych podmiotów nie będących Jednostkami Samorządu Terytorialnego;
 • użytkowanie pasma będzie możliwe na podstawie pozwoleń radiowych na zasadzie „first come, first served”;
 • pozwolenia będą wydawane na wykorzystywanie urządzeń małej lub średniej mocy
 • pozwolenia dla stacji małej mocy będą pozwalały na lokowanie dowolnej liczby stacji w promieniu 50 metrów od wyznaczonego punktu; pozwolenia dla stacji średniej będą obejmowały pojedynczą stację bazową;
 • ze względu na ochronę pasma powyżej 4200 MHz, w którym pracują radiowysokościomierze wykorzystywane szeroko w lotnictwie, wykorzystanie urządzeń średniej mocy (outdoor) nie będzie możliwe w zakresie 4000-4200 MHz;
 • jeżeli podmiot będzie wykorzystywał sieć tylko i wyłącznie na swoje potrzeby, to zgodnie z obowiązującą ustawą o opłacie skarbowej każde pozwolenie kosztować go będzie jednorazowo 82 zł; jeżeli będzie świadczył publiczne usługi telekomunikacyjne – 1939 zł;
 • roczne opłaty za wykorzystanie częstotliwości, które wynikają z obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, przedstawia poniższa tabela:

 

 

 

gmina
wiejska

gmina
miejsko-wiejska

gmina
miejska

miasto
na prawach powiatu

10 MHz

100 zł

250 zł

1 250 zł

2 500 zł

20 MHz

200 zł

500 zł

2 500 zł

5 000 zł

30 MHz

300 zł

750 zł

3 750 zł

7 500 

40 MHz

400 zł

1 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

50 MHz

500 zł

1 250 zł

6 250 zł

12 500 zł

60 MHz

600 zł

1 500 zł

7 500 zł

15 000 zł

70 MHz

700 zł

1 750 zł

8 750 zł

17 500 zł

80 MHz

800 zł

2 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

90 MHz

900 zł

2 250 zł

11 250 zł

22 500 zł

100 MHz

1 000 zł

2 500 zł

12 500 zł

25 000 zł

 

Jak wystąpić o pozwolenie radiowe?

Uzyskanie pozwolenia radiowego wymaga złożenia stosownego wniosku do Prezesa UKE. Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii UKE, listownie lub elektronicznie przez platformę ePUAP (epuap.gov.pl) albo przez PUE (pue.uke.gov.pl).

Dokumentami wymaganymi, jako załączniki do wniosku są:

 • dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych urządzeń nadawczych;
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;
 • w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Obowiązujący wzór wniosku o wydanie pozwolenia radiowego, jak również tryb postępowania dostępne są na stronie BIP Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Może również ubiegać się o wydanie decyzji na czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego w celu przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów, pod warunkiem przedstawienia celu oraz harmonogramu prowadzenia tych badań, testów lub eksperymentów. Zezwolenie takie nie może być wydane na okres dłuższy niż rok.

Wymaganymi dokumentami w tym przypadku są:

 • wypełniony formularz - do pobrania na stronie;
 • przedstawienie celu oraz harmonogramu prowadzenia tych badań, testów lub eksperymentów;
 • dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych urządzeń nadawczych;
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;
 • dowód złożenia opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań, testów lub eksperymentów składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zakończenia.

 

Paweł Deoniziak, naczelnik, Departament Częstotliwości

 

Przeczytaj także:

Wyniki konsultacji pasma 3800-4200 MHz