Pozwolenie radiowe tanio sprzedam

Pozwolenie radiowe tanio sprzedam

Łączność radiowa to nie tylko telefonia komórkowa. Do zastosowań profesjonalnych, jak i amatorskich wykorzystywane są również urządzenia pracujące w paśmie obywatelskim (CB-radio, z ang. citizens' band radio), czy w paśmie PMR 446 (z ang. Private Mobile Radio).

Wykorzystywanie urządzeń pracujących w paśmie CB i PMR 446 nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego. Są to rozwiązania ogólnodostępne oraz stosunkowo tanie, ale przy tym mają jednak istotne ograniczenia.

Używanie CB-radia dla wielu stało się problematyczne nie tylko ze względu na dużą liczbę użytkowników, ale w głównej mierze na przekazywane treści, wśród których nie brakuje informacji propagandowych, reklam, słów wulgarnych i obraźliwych, jak również podszywania się pod inne osoby.

Natomiast korzystanie z pasma PMR 446 bez pozwolenia radiowego jest możliwe pod warunkiem wykorzystywania urządzeń, które spełniają ściśle określone parametry techniczne, w tym np. maksymalnej mocy promieniowania czy stosowania urządzeń z fabrycznie zintegrowaną anteną.

Możliwe jest również wykorzystywanie urządzeń zapewniających większy zasięg lub zapewniających odpowiednią prywatności prowadzonej korespondencji. Korzystanie  z takich rozwiązań (np. radiotelefonów) wymaga, co do zasady, uzyskania stosownego pozwolenia radiowego.

Pozwolenie radiowe tanio sprzedam

Osoby decydujące się na zakup radiotelefonu mogą podczas wirtualnych zakupów spotykać się z ofertami nabycia skonfigurowanego i gotowego do użytku urządzenia radiowego wraz z „pozwoleniem radiowym”. Nabycie takiego radiotelefonu jest łatwe, realizowane w krótkim czasie i atrakcyjne cenowo.

Sprzedawane „pozwolenie radiowe” ma natomiast pozwalać na legalne wykorzystywanie urządzenia radiowego z pominięciem procedur administracyjnych. Oferta jest więc bardzo atrakcyjna, tyle tylko, że przypomina… ofertę Pana Zagłoby oddania Niderlandów królowi szwedzkiemu.

 

A ja ofiaruję jego szwedzkiej jasności Niderlandy!


Sprzedający zapewnia, że „pozwolenie radiowe” umożliwia legalne wykorzystywanie oferowanego radiotelefonu w sieci radiowej sprzedającego. Po zakupie, zainteresowany otrzymuje zazwyczaj „pozwolenie radiowe” w formie „wizytówki” przypisane do danego modelu urządzenia i jego numerów seryjnych.

Nie otrzymuje jednak informacji, że tego typu „wizytówka” nie zwalnia go z obowiązku uzyskania właściwego pozwolenia radiowego (decyzji administracyjnej) na używanie urządzenia radiowego. Pozwolenia radiowe wydaje na wniosek zainteresowanych wyłącznie Prezes UKE.

Chcesz mieć kłopoty?

Zainteresowany nie jest także informowany, że korzystanie z urządzeń radiowych w oparciu o „wizytówkę” naraża kupującego na odpowiedzialność karną. 

Prawo telekomunikacyjne przewiduje dla osób używających urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia karę grzywny, a w razie działania w sposób uporczywy - karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Ponadto, sąd może orzec przepadek urządzenia, a w przypadku gdy używanie urządzenia zagraża życiu lub zdrowiu człowieka sąd obowiązkowo orzeka o przepadku urządzenia. 

Co robić, jak żyć?

Aby uniknąć problemów, wystarczy wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia radiowego do Prezesa UKE.

Procedura oraz stosowne dokumenty znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UKE pod tym adresem.

Prawo telekomunikacyjne określa wyjątki od obowiązku posiadania pozwolenia radiowego. Miejcie zatem na uwadze, że pozwolenie nie będzie wymagane wyłącznie w sytuacjach, gdy wasz radiotelefon:
1.    jest urządzeniem przeznaczonym wyłącznie do odbioru,
2.    jest urządzeniem klasy 1 (urządzenia klasy 1 to telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe, wobec których państwa członkowskie UE nie stosują ograniczeń w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku) - przykładowa lista urządzeń klasy 1 jest dostępna na stronie BIP UKE pod tym adresem,
3.    jest urządzeniem objętym Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (treść rozporządzenia jest dostępna tutaj).

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Bogusław Jaworski, starszy specjalista, Departament Częstotliwości