Kobieta w jasnej marynarce, białej bluzce na ciemnym tle

Operatorze, reklamuj światłowód, czyli kluczowe wnioski z realizacji projektów w ramach I osi POPC

Cena połowy ofert dostępu do światłowodu zbudowanego w ramach projektu POPC nie przekroczyła kwoty 75 zł, ale tylko niecałe 60 proc. osób będących w zasięgu wie, że może z takiej oferty skorzystać. To spore wyzwanie dla operatorów budujących sieć – wynika z kluczowych wniosków raportu podsumowującego realizację projektów, w których UKE wyznaczał obszary do inwestycji.

Projekt „Wsparcie specjalistyczne UKE dla I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakończył się. Jednym z zadań realizowanych w jego ramach przez UKE było wyznaczanie punktów adresowych kwalifikowanych do wsparcia przedsięwzięciem i oznaczenia ich jako „białe plamy”. W ten sposób zrealizowane zostały cztery konkursy POPC.

Zgodnie z przyjętą metodologią były to adresy, dla których nie istnieje sieć NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s  do użytkownika końcowego i najprawdopodobniej nie powstanie ona na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat. Przed ogłoszeniem każdego z konkursów, w drodze otwartych konsultacji społecznych, weryfikacji poddawano planowane dla tych punktów adresowych inwestycje komercyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Jakie wnioski przynosi raport z realizacji inwestycji?

Światłowód? Tak!

Odsetek gospodarstw domowych korzystających ze światłowodowego internetu waha się w granicach 10 p. proc. na poszczególnych obszarach konkursowych – od 36,1% na obszarze konkursu III do 46,2% na obszarze konkursu II. Dlaczego? Role kompensacyjną względem światłowodu zdaje się pełnić w wielu przypadkach łącze szerokopasmowe od operatora telefonii stacjonarnej. Na wybór światłowodu nie ma za to wpływu posiadanie dostępu do internetu mobilnego.

Co ważne, jeśli już jednak korzystamy z internetu światłowodowego, to spełnia on pokładane w nim nadzieje –  blisko trzy czwarte użytkowników (73,2%) deklaruje poprawę komfortu korzystania z sieci po przejściu na internet światłowodowy. Podstawową motywację do podłączenia gospodarstwa do sieci światłowodowej stanowi potrzeba zwiększenia prędkości posiadanego łącza internetowego. W dalszej kolejności są to stabilność i niska awaryjność łącza.

Średnio za 75 zł

Średnia miesięczna opłata za światłowód w ramach oferty przedłożonej przedstawicielom gospodarstw z niego niekorzystających to 73,42 PLN, przy czym połowa ofert nie przekroczyła kwoty 70 PLN. Obszary konkursowe różnią się od siebie pod względem średniej miesięcznej opłaty w złożonej ofercie w sposób statystycznie istotny – na obszarze konkursu I opłaty są znacznie wyższe niż na obszarze konkursu II i III.

Faktyczna średnia miesięczna opłata za światłowód to 86,44 PLN, przy czym połowa ofert nie przekroczyła kwoty 75,00 PLN. W umowie najtańszej opłata miesięczna wynosiła 30,00 PLN, w najdroższej – 232,00 PLN. Spadek opłat wstępnych oraz niewielki wzrost opłat miesięcznych w latach 2020 – 2023 sprawia, że światłowód jest coraz bardziej atrakcyjny cenowo. A jednak najczęściej wymienianą przyczyną nieskorzystania z oferty podłączenia do sieci światłowodowej jest zbyt wysoki miesięczny koszt takiej usługi - wskazany przez 40,2% odpowiadających, którym przedstawiono ofertę światłowodu. Co trzeci przedstawiciel gospodarstwa niepodłączonego do światłowodu nie widzi takiej potrzeby, zaś co piąty uważa, że suma opłat wstępnych jest zbyt wysoka. Aby sprostać wymaganiom klientów operatorzy musieliby obniżyć opłaty miesięczne średnio o blisko 20,00 PLN, a wstępne o 86,00 PLN.

Pytanie o światłowód

Niemal równie często jak cena na przeszkodzie w podłączeniu się do światłowodu stoi obowiązująca umowa z innym operatorem (wskazana przez 38,6% pytanych). Problem też w tym, że świadomość możliwości przyłączenia gospodarstwa domowego do sieci światłowodowej – w porównaniu do 2021 r. – spadła o blisko 12 p. proc. Tylko nieco ponad połowa (58,2%) badanych, którzy mieszkają w zasięgu sieci światłowodowej wybudowanej w ramach POPC  słyszała o możliwości dokonania takiego podłączenia. Najczęściej podejmowanym rodzajem działań zmierzających w kierunku objęcia zasięgiem internetu miejsca zamieszkania był kontakt z operatorem sieci (wskazany przez 88,4% badanych), a następnie kontakt z gminą (17,8%).

Biorąc powyższe pod uwagę wraz z faktem, że aż 90,2% użytkowników stacjonarnego nie-światłowodowego internetu jest zadowolona z obecnego operatora – nie należy się spodziewać gwałtownego wzrostu odsetka gospodarstw podłączonych do internetu światłowodowego w najbliższym czasie. Dużą rolę mogą odegrać tutaj operatorzy sieci dostępowych, informując o tym, że w danej lokalizacji dostępna jest oferta szybkiego internetu światłowodowego, jak i o wszelkich korzyściach wynikających z dostępu do takiego łącza i jego przewagach. 

Patrycja Rola, naczelnik, Departament Strategii i Analiz

 

Zobacz prezentację

Pliki do pobrania