Radosław Rosiak

Najszybsze sieci ostatniego półrocza

Trwająca od ponad roku sytuacja pandemiczna uczy nas, że coraz większe znaczenie dla naszego życia ma jakość dostępnych usług telekomunikacyjnych. Pokazuje to rosnąca liczba pomiarów wykonywanych z wykorzystaniem mechanizmu certyfikowanego przez Prezesa UKE - PRO Speed Test. Jest on dostępny od 1 grudnia 2018 r. i pozwala nie tylko sprawdzić szybkość posiadanej usługi, ale dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy.

W ostatnim półroczu wykonanych zostało ponad 379 tys. pomiarów, tj. o 58% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przyczyniło się do tego m.in. udostępnienie nowej wersji mechanizmu w grudniu 2020 r. Zostały w niej wprowadzone zmiany, które umożliwiają konsumentom jeszcze wygodniejsze korzystanie z tego narzędzia. Najważniejsze ulepszenia to:
•    podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s;
•    zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne (aplikacja dla systemów macOS);
•    wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych;
•    wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym;
•    wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu.

W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Co istotne, pomiar jest znacznie dokładniejszy od aplikacji speedtest oraz od pomiaru dokonanego przez stronę www. 

Mechanizm składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne (Windows i macOS), aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego  wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

Wdrożenie nowej wersji mechanizmu poprzedziły weryfikacje przez niezależnego eksperta i publiczne testy przez dostawców usług dostępu do internetu i użytkowników.

Strona pro.speedtest.pl jest w pełni zgodna z WCAG 2.1, AA, co zostało potwierdzone przez Fundację Widzialni Certyfikatem Strona Internetowa Bez Barier. Certyfikat jest gwarantem dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnościami.  

Nowa wersja mechanizmu po certyfikacji na okres 24 miesięcy została udostępniona 1 grudnia 2020 r.

Na podstawie zrealizowanych przez użytkowników pomiarów stworzyliśmy m.in. podsumowanie wyników operatorów stacjonarnych i mobilnych. Dane przygotowaliśmy dzięki firmie V-Speed, która po wygraniu konkursu w 2020 r. ponownie została dostawcą mechanizmu na lata 2020-2022. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Radosław Rosiak, p.o. naczelnika, Departament Kontroli

Pliki do pobrania