Kobieta w jasnej marynarce i bluzce na ciemnym tle

#keepCTRL – youth safe online! Zagłosuj na nas

Projekt UKE #keepCTRL – youth safe online! zgłoszony do 12. edycji konkursu ITU WSIS Prizes

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union – ITU*) po raz kolejny ogłosił nabór inicjatyw do konkursu promowanie rozwiązań służących celom zrównoważonego rozwoju.

Konkurs World Summit on the Information Society Prizes (WSIS Prizes) został zainicjowany w odpowiedzi na wnioski zainteresowanych stron Światowego Forum Społeczeństwa Informacyjnego o stworzenie mechanizmu oceny projektów i działań, które wykorzystują moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspierania zrównoważonego rozwoju. Od samego początku konkurs przyciągnął ponad 300 000 interesariuszy. WSIS Prizes jest unikalną globalną platformą do identyfikowania i prezentowania historii sukcesu w realizacji kierunków działania i celów zrównoważonego rozwoju WSIS.

#keepCTRL – youth safe online!

Urząd Komunikacji Elektronicznej zgłosił do konkursu WSIS Prizes 2023 swoją inicjatywę. To już piąty w historii konkursu projekt UKE, który przeszedł eliminacje i trafił na listę projektów nominowanych.

Jednym z priorytetów UKE jest edukacja młodych użytkowników w zakresie odpowiedzialnego korzystania z usług i profilaktyka w zakresie ochrony przed niebezpiecznymi zjawiskami. Głównym celem naszych działań jest podnoszenie kompetencji cyfrowych. Z myślą o młodzieży przeprowadziliśmy w 2022 cykl webinarów z okazji Dnia Dziecka, kierowanych do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych, obejmujących tematyką zagadnienia związane z hejtem i mową nienawiści, sextingiem, fake news i dezinformacją oraz phishingiem.

Zajęcia były odpowiedzią na zmiany pojawiające się w cyberprzestrzeni: systematycznym wzrostem liczby użytkowników usług i jednocześnie rozwojem zagrożeń takich jak phishing, hejt, dezinformacja czy sexting. W ramach webinarów podkreślaliśmy jak ważna jest ochrona własnej prywatności, dbanie o stosowanie skomplikowanych haseł wzmacniających ochronę kont, czy ostrożność w „dzieleniu się” danymi i swoim życiem na portalach społecznościowych. Uczulaliśmy młodych ludzi by sprawdzali politykę prywatności na kontach społecznościowych, zarządzali ustawieniami prywatności i nie podawali w sieci danych wrażliwych, nie dzielili się wszystkim i zastanowili się nad słusznością relacjonowania całego życia. Przestrzegaliśmy przed sextingiem i sextortionem, czyli przesyłaniem swoich intymnych zdjęć, filmów i treści, które jest coraz popularniejsze wśród młodych ludzi.

Zajęcia edukacyjne prowadzone online pozwalają dotrzeć do znacznie większej ilości odbiorców niż tradycyjne warsztaty stacjonarne prowadzone w placówkach szkolnych. Możliwość połączenia się z uczniami w formule wirtualnej jest dodatkowym atutem pokazującym możliwości jakie otwiera przed każdym, bez podziału na wiek czy płeć, korzystanie z e-usług. Dodatkowo, prowadzone spotkania pomagają użytkownikom o niskich kompetencjach cyfrowych odnaleźć się w nowych realiach dzisiejszego świata, a także rozpoznać schemat internetowych oszustw takich jak phishing czy fake news, wiedzieć jak reagować na zdarzenia występujące w sieci i ochronić się przed różnorodnymi atakiem. Jest to niewątpliwa zaleta i podnoszenie jakości edukacji poprzez zastosowanie elementów interaktywnych i promowania wykorzystania dóbr cyfrowych w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji przyszłości.

Webinary cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, w wydarzeniach łącznie wzięło udział 14302 uczestników!

Głosowanie

Projekt UKE został zakwalifikowany do Kategorii Category 9 — AL C7. ICT applications: benefits in all aspects of life — E-learning. Aby oddać głos, należy zarejestrować się na stronie ITU. Można zagłosować tylko na jeden projekt w danej kategorii. Głosujący są zachęcani do oddania głosu w każdej kategorii, nie jest jednak wymagane oddanie głosów na wszystkie kategorie. Głosowanie trwa do 25 stycznia.

Jak oddać głos? Wejdź na stronę i zagłosuj na naszą inicjatywę!

Zapraszamy do zapoznania się z krótką instrukcją w załączniku.

WSIS Prizes 2023 - jak głosować? - YouTube

* Czym jest ITU

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny to agencja ONZ ds. Technologii Informacyjnych i komunikacyjnych – ICT. ITU obejmuje 193 państwa członkowskie oraz około 900 firm, uniwersytetów i organizacji międzynarodowych. Związek został założony w celu ułatwienia międzynarodowej łączności w sieciach komunikacyjnych. Przydziela globalne widmo radiowe i orbity satelitarne, opracowuje standardy techniczne, które zapewniają połączenia sieci i technologii.

 

Milena Górecka, naczelnik, Departament Polityki Konsumenckiej