Dwaj mężczyźni w garniturach na ciemnym tle

Jak nam rośnie jakość internetu

W jakim województwie średnia szybkość pobierania danych w sieciach stacjonarnych przekracza już 250 Mb/s? Gdzie szybkość internetu rośnie najbardziej? Jak zmienia się jakość usługi? Ponieważ dziś w dostępie do sieci liczy się już nie tylko zasięg, ale także jakość, sprawdziliśmy jak to wygląda w praktyce.

Jak co roku, Prezes UKE przygotował Sprawozdanie w zakresie przestrzegania unijnych regulacji w zakresie otwartego internetu. Znajdziemy w nim także informacje dotyczące jakości IAS (Internet Access Service), które zostały zgromadzone na podstawie pomiarów wykonanych ogólnodostępnymi w Polsce aplikacjami pomiarowymi oferowanymi przez podmiot badawczy V-SPEED sp. z o.o., dzięki aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej www.speedtest.pl. Dane pokazują jakość usług dostępu do internetu na podstawie pomiarów przeprowadzonych w kwietniu 2024 r. Pozwalają też zaobserwować ciekawe trendy, ponieważ dane najnowsze porównaliśmy do tych, które uzyskane zostały z pomiarów realizowanych w poprzednich ośmiu latach (od roku 2016 do 2023).

Wyniki dotyczą wszystkich technologii dostępowych w sieciach stacjonarnych i mobilnych i oparte zostały na bardzo dużej licznie testów wykonywanych przez użytkowników. Dość powiedzieć, że w przypadku sieci stacjonarnych w 2024 roku wykonano ich około 2,3 mln, podobnie w 2022 roku, a w 2020 było ich nawet 3,8 mln. Z kolei w przypadku sieci mobilnych testów wykonanych dzięki aplikacji Internet Speed Test było w 2024 roku 717 tys., a rok wcześniej aż 895 tys.

Średnia prędkość rośnie

Duża liczba poddanych analizie danych pozwala ocenić jakość usług oferowanych przez polskich dostawców. Trzeba jednak pamiętać, że na uzyskane wyniki pomiarów wpływ miały indywidualne warunki, w jakich użytkownicy korzystają z danych usług. Należą do nich m.in. technologia urządzeń, z jakich korzystają konsumenci, ograniczenia planów taryfowych, wykorzystanie w sieciach domowych technologii Wi-Fi, ilości równocześnie aktywnych urządzeń, czy warunki propagacji fal radiowych.

Analiza danych z lat 2020-2022 pokazuje zachowania użytkowników spowodowane trwającą w tamtym czasie epidemią związaną z wirusem SARS-CoV-2. Jakie to zachowania? A choćby takie, że w okresie trwania pandemii wielu użytkowników wykonywało pracę zdalną przebywając w swoich domach, wykorzystując w tym celu domowe wolumeny usług, w dużej mierze w technologiach sieci mobilnych. Obserwowany był wówczas nagły wzrost ruchu związany z wzrostem korzystania z platform streamingowych oferujących treści edukacyjne i rozrywkowe. Co ciekawe, trend ten, pomimo zakończenia stanu epidemicznego, został zachowany. Zauważalne jest także stałe zwiększanie parametrów jakościowych usług świadczonych przez operatorów, czyli zwiększenie średniej prędkości przesyłu danych w obu kierunkach przy jednoczesnym obniżeniu parametru ping (zmniejszenie opóźnienia w transmisji danych).

Wzrost o nawet 160%

Na przestrzeni lat poddanych analizie (a szczególnie w ostatnim okresie) wyraźnie widać trend wzrostowy dotyczący prędkości transmisji danych w obu kierunkach – pobierania danych (download) i wysyłania danych (upload). Średnia prędkość od 2020 r. z poziomu 50,6 Mb/s wzrosła do ponad 130 Mb/s w 2024 r., co stanowi wzrost prawie o 160%. W tym samym okresie średnia prędkość wysyłania danych wzrosła o ponad 100% - z poziomu 21,4 Mb/s w roku 2020 do poziomu 49,1 Mb/s w roku 2024.

 

Tabela 1

Średnia prędkość w obu kierunkach z aplikacji przeglądarkowej

 

04 2016

04 2017

04 2018

04 2019

04 2020

04 2021

04 2022

04 2023

04 2024

Download [Mb/s]

19,9

25,1

35,1

43,8

50,6

73,3

92,6

109,2

130,1

Upload [Mb/s]

6,6

11,2

13,7

18,1

21,4

28,5

35,1

41,8

49,1

 

Źródło: UKE

 

Także w sieciach mobilnych można zaobserwować u większości operatorów tendencję wzrostową średnich prędkości strumieni danych w obu kierunkach. Co prawda w 2020 r. nastąpiło pewne przyhamowanie tego trendu z powodu pandemii, jednak już od 2021 r. ponownie widać wyraźny wzrost oferowanych przepływności. I tak, w 2016 roku średnia prędkość pobierania danych wyniosła 13,5 Mb/s, w 2019 i 2020 było to 21,1 Mb/s, ale już rok później wynik ten plasował się na poziomie 41,7 Mb/s, a w 2024 było to aż 68,8 Mb/s. Upload wzrósł tylko z ciągu ostatniego roku z poziomu 12,4 Mb/s do 14,8 Mb/s.

 

Tabela 2

Średnia prędkość w obu kierunkach i opóźnienie z aplikacji mobilnej

 

04 2016

04 2017

04 2018

04 2019

04 2020

04 2021

04 2022

04 2023

04 2024

Download [Mb/s]

13,5

15,6

17,4

21,1

21,1

34,8

41,7

46,1

68,8

Upload [Mb/s]

4,0

6,8

7,1

7,8

7,4

9,6

11,0

12,4

14,8

Źródło: UKE

 

Coraz bardziej lubimy łącza powyżej 100 Mb/s

Dane pokazują też inne ciekawe zjawisko – otóż mamy do czynienia z wyraźnym zwiększeniem dostępu użytkowników do szybkich łączy. I tak w 2024 roku odsetek użytkowników internetu o prędkości powyżej 100 Mb/s wynosił już ponad 30%, gdy osiem lat temu było to zaledwie 1,8%. Kierunek tych zmian wskazuje na stały wzrost udziału technologii światłowodowych w sieciach stacjonarnych, a także na stały rozwój potencjału oferowanych usług.

Podobne tendencje wzrostu widać w przypadku pomiarów realizowanych za pomocą aplikacji w sieciach mobilnych. W przypadku pomiarów realizowanych za pośrednictwem przeglądarki w kierunku do użytkownika (download) uzyskane wyniki świadczą o tym, że na przestrzeni ostatnich lat także nastąpił wyraźny wzrost udziału prędkości pobierania danych w szczególności z zakresu powyżej 100 Mb/s. Ten kierunek zmian jest zgodny ze wzrostem udziału technologii LTE w sieciach ruchomych.

Jak to wygląda w twoim województwie?

Dzięki uzyskanym danym wiemy też, że zdecydowany wzrost średniej prędkości pobierania danych odnotowano we wszystkich województwach. Największy przyrost średniej prędkości pobierania danych został jednak osiągnięty w województwie podlaskim (do poziomu 178,64 Mb/s – co stanowi wzrost w stosunku do 2023 r. o prawie 30%). W tym samym okresie najmniejszy przyrost zanotowano w województwie małopolskim (wzrost o 11.4% w stosunku do roku 2023 – do poziomu 186,66 Mb/s).

Pod względem szybkości pobierania danych w sieciach stacjonarnych na podium mamy mazowieckie z wynikiem 251,98 Mb/s, pomorskie (212,14) i warmińsko-mazurskie (200,81)

W przypadku dostawców mobilnych w 2024 roku, także we wszystkich województwach odnotowano zdecydowany wzrost średniej prędkości pobierania danych. Największy przyrost średniej prędkości pobierania danych został osiągnięty w województwie mazowieckim (49,5%), najmniejszy przyrost w województwie lubuskim (18,5%). Wzrostowy trend wskazuje, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni starają się odpowiadać na zapotrzebowanie użytkowników związane z bardziej intensywnym wykorzystywaniem technologii sieci mobilnych.

Tutaj na podium znalazły się województwa: zachodniopomorskie z wynikiem 85,86 Mb/s, mazowieckie (83,40 Mb/s) i pomorskie (81,07 Mb/s).

 

Robert Rożek, naczelnik, Departament Kontroli
Krzysztof Ołpiński, główny specjalista, Departament Kontroli