Mężczyzna w ciemnej marynarce na ciemnym tle

Dwa miliony przesyłek kurierskich dziennie

Od początku pandemii na polskim rynku kurierskim trwa prawdziwy niezakłócony boom. W 2021 roku codzienna ilość dostarczanych Polakom przesyłek przez kurierów przekroczyła dwa miliony.

Kryzysowy impuls

Rok 2020 naznaczony pandemią i wywołanym nią kryzysem, był trudny dla szeregu branż oraz dla całej polskiej gospodarki, która pierwszy raz od 1991 roku zanotowała recesję. Jednak dla polskiego rynku usług pocztowych, a zwłaszcza dla najważniejszego na nim segmentu przesyłek kurierskich, był pod względem wzrostu wolumenu dostarczonych przesyłek kurierskich oraz osiągniętych przez operatorów przychodów, rokiem boomu nienotowanego od chwili liberalizacji rynku w 2013 roku. Operatorzy pocztowi sprawnie i dynamicznie dostosowali się do pandemicznych wymogów i restrykcji, wdrażając lub rozwijając na szerszą skalę procesy dostaw do punktów poza adresem zamieszkania odbiorcy, bezkontaktowych dostaw pod drzwi, bezdotykowego potwierdzania odbioru czy bezdotykowej płatności przy odbiorze.

Ekspansja nie słabnie mimo kłopotów

Przez cały kolejny rok 2021 wciąż utrzymywane były obostrzenia pandemiczne. Spowodowało to sytuację, w której ci operatorzy pocztowi, którzy konsekwentnie rozwijali sposoby dostarczania przesyłek jak i sieć punktów ich odbioru, weszli w kolejny rok dobrej koniunktury. Świadczą o tym osiągnięte wyniki przez branżę kurierską w ubiegłym roku, tylko nieco mniejsze od wyników z rekordowego roku 2020 (1,4 mld zł wzrostu przychodów w 2021 przy 1,6 mld zł w 2020). Wolumen dostarczonych przesyłek wzrósł w 2021 o niemal 141 mln sztuk  w stosunku do roku 2020, sięgając liczby ponad 770 mln sztuk, co  oznacza, że w 2021 roku każdego dnia do rąk Polaków trafiało już średnio ponad 2 mln przesyłek kurierskich ( bariera 1 miliona dziennie przekroczona została w 2018)

Nieustanna walka operatorów o pozyskanie klientów na swoje usługi co w ostatnich latach uwidaczniała się w przewagą dynamiki wzrostu wolumenu przesyłek nad dynamiką wzrostu uzyskiwanych z nich  przychodów co przekładało się na konsekwentny spadek kwoty średniego przychodu z dostarczonej przesyłki kurierskiej. Nie inaczej było w roku 2021, co oznacza, że segment przesyłek kurierskich na polskim rynku pocztowym jest wysoce konkurencyjny, a ceny detaliczne pozostawały mimo wszystko stabilne. Walka konkurencyjna i pogarszające się warunki  makroekonomiczne ( np. wzrost cen paliw), powodują, że nawet przy dużej skali działania oraz bardzo wysokim poziomie wydajności operacyjnej, trudno jest osiągnąć operatorom kurierskim wysoką rentowność.  Pomimo tego, operatorzy planują dalsze inwestycje, szczególnie w rozwój sieci punktów obsługi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nadawców i odbiorców, którzy zainteresowani są jak najkrótszymi terminami dostaw i wygodnymi opcjami dostarczania. Dlatego, w najbliższych latach, dalszy rozwój sieci będzie niewątpliwie jednym z najważniejszych trendów na rynku usług pocztowych.

Miliard przesyłek już na horyzoncie

Jednak polski rynek usług pocztowych posiada znaczne perspektywy dalszego rozwoju. Analitycy branży e-commerce twierdzą, że tendencje wzrostowe, choć w skromniejszej dynamice niż w pandemii, utrzymają się także po jej zakończeniu, co przekładać się będzie na popyt na usługi kurierskie. Jeżeli potwierdzą się prognozy dotyczące dynamiki wzrostu wartości polskiego rynku e-commerce, to szacujemy, że wolumen przesyłek kurierskich w ciągu najbliższych 2-3 lat może wzrosnąć nawet do wartości już rzędu 0,9-1 mld przesyłek w skali roku.

Innowacyjność, dynamika, elastyczność

Polski rynek kurierski jest znaczącym elementem polskiej gospodarki, o dużym potencjale dalszego rozwoju i innowacyjności. Już przed pandemią polski rynek kurierski uchodził za  rynek  nowoczesny o bardzo rozwiniętej sieci punktów odbioru nawet na tle bardziej rozwiniętych państw Europy. Pandemia  COVID-19 stanowiła szczególny bodziec do przyspieszenia jego rozwoju, jednocześnie pokazując jak ta gałąź gospodarki jest  społecznie ważna. Dzięki umiejętności dostosowania działań do dynamicznie zmieniających się warunków oraz wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań, w szczególności w zakresie doręczania przesyłek, zapewniono konsumentom bezpieczny i niezawodny dostęp do towarów.


Przemysław Cząstka, Radca w Departamencie Rynku Pocztowego, Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej Cross-Border Parcel w Europejskiej Grupie Regulatorów Pocztowych ERGP

 

Raport o stanie rynku pocztowego  w 2021  roku