Kobieta o jasnych włosach, w okulrach i ciemnym golfie oraz mężczyzna w ciemnej koszuli na ciemnym tle

Dostępność cyfrowa dla osób głuchoniewidomych

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądałby świat bez możliwości słyszenia i widzenia? To jest codzienność osób głuchoniewidomych, które muszą radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi świat. Dzisiaj, z okazji Światowego Dnia Głuchoniewidomych, który przypada 27 czerwca, chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważna jest dostępność cyfrowa dla tych osób.

 

Grupa osób głuchoniewidomych jest niezwykle zróżnicowana, a stopień utraty wzroku i słuchu może znacznie się różnić wśród poszczególnych jednostek. Niektóre osoby mogą mieć całkowitą utratę wzroku i słuchu, podczas gdy inne mogą mieć częściową utratę jednego lub obu z tych zmysłów. Ta różnorodność oznacza, że potrzeby w zakresie dostępności cyfrowej mogą być bardzo różne.

Dla osób z częściową utratą wzroku i słuchu, dostępność może obejmować wiele specyficznych cech, które pomagają im lepiej korzystać z treści cyfrowych. Na przykład, w przypadku vlogów w polskim języku migowym, osoba występująca na filmie powinna ubrać się na ciemno, a tło powinno być w ciemnych kolorach, aby ruchy rąk były łatwiejsze do zobaczenia. Również napisy w mediach audio-wideo powinny być wyświetlane w kontrastujących kolorach, tak aby były łatwe do odczytania. Możliwość dostosowania rozmiaru tekstu jest ważna dla osób z częściową utratą wzroku. Na przykład serwisy streamingowe, takie jak Netflix, już umożliwiają personalizację rozmiaru i stylu napisów, co pozwala użytkownikom dostosować je do swoich potrzeb.

Osoby głuchoniewidome, które w pełni straciły słuch i wzrok, mogą skorzystać z komputera lub odpisywać na maile oraz SMS-y za pomocą smartfona, wykorzystując notatnik brajlowski. Notatnik brajlowski to urządzenie, które umożliwia przekształcenie tekstów na pismo Braille'a, czyli system dotykowego czytania i pisania dla osób niewidomych. Kiedy osoba głuchoniewidoma chce skorzystać z komputera, może podłączyć do niego specjalny terminal brajlowski. Terminal ten składa się z rzędów przycisków, które odpowiadają poszczególnym kropkom pisma Braille'a. Osoba używając palców, odczytuje i wprowadza tekst poprzez dotykanie odpowiednich kombinacji kropek. System operacyjny komputera, tak jak Windows czy macOS, może być dostosowany do obsługi terminala brajlowskiego, co umożliwia pełne korzystanie z komputera lub smartfona.

Dzięki notatnikom brajlowskim osoby głuchoniewidome mają możliwość komunikacji za pomocą pisemnej formy języka Braille'a, zarówno na komputerach, jak i smartfonach. To pozwala im na aktywny udział w komunikacji elektronicznej, przeglądanie treści cyfrowych oraz pełniejsze korzystanie z technologii.

W Polsce istnieją fundacje dla osób głuchoniewidomych:

 

Małgorzata Klimczuk, Ekspert, Departament Polityki Konsumenckiej
Konrad Kozłowski, Administrator, Departament Polityki Konsumenckiej

 

Przeczytajcie też nasz post na Facebooku

I zobaczcie jego tłumaczenie w PJM