Dwie kobiety w ciemnych żakietach na ciemnym tle

Cyfrowy Polak, czyli co wynika z najnowszego badania klientów indywidualnych

Coroczne badanie konsumencie, prowadzone na zlecenie UKE, jest za każdym razem nie tylko źródłem pokazującym cyfry i trendy, ale przede wszystkim może najbardziej aktualnym portretem „cyfrowego Polaka”.

Kim zatem jesteśmy? Na pewno kochamy smartfony, głównie za możliwość korzystania dzięki nim z mobilnego internetu, uwielbiamy cyfrową telewizję i streaming treści, coraz częściej też dbamy o nasze bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.

Komórka i internet

Nie ulega wątpliwości, że z roku na rok zwiększa się w Polsce odsetek osób korzystających z usług łączności elektronicznej. Cyfry mówią same za siebie. Niemal wszyscy badani, bo ponad 97% z nich, wybierało usługi telefonii komórkowej, w przeważającej większości korzystając z nich przy pomocy smartfona. I znowu ponad 90% z tej grupy korzystało z internetu.

Po co? Jak się okazuje, poza tak oczywistymi powodami jak przeglądanie stron czy korzystanie z e-maila, kusi nas w znacznym stopniu (trzy czwarte badanych!) możliwość korzystania z komunikatorów internetowych w telefonie. Głównie dlatego, że są darmowe.

Ciekawie wyglądają liczby dotyczące korzystania z internetu. Posiadanie dostępu do tej usługi zadeklarowało niemal 80% respondentów, z czego dwie trzecie posiadało dostęp stacjonarny, a ponad połowa mobilny. I, co ważne, większość z badanych była zadowolona z parametrów posiadanego dostępu do internetu.

Telewizja i usługi wiązane

Ważnym składnikiem naszego „cyfrowego portretu” wydaje się spora skłonność do korzystania z treści telewizyjnych, oferowanych w streamingu. Według respondentów wybór dostawcy usług streamingu wideo zależy jednak głównie od ich ceny, dostępnego kontentu oraz elastyczności oferty. Nie zmienia to faktu, że streaming był najpopularniejszym (niemal 42%) sposobem oglądania telewizji. Dopiero po nim wybieramy naziemną telewizję cyfrową DVBT-2. Spośród korzystających z tej usługi około dwie piąte zauważyło korzyści ze zmiany standardu nadawania sygnału cyfrowego, z czego większość wskazała poprawę jakości sygnału wideo, a niemal połowa zwróciła uwagę na poprawę jakości transmisji sygnału audio oraz większą stabilność połączenia.

A skoro o telewizji mowa, to jest ona jednym z najistotniejszych składników usług wiązanych. Pakiety wybierał w zeszłym roku niemal co trzeci respondent i głównie stawiał on na połączenie dwóch lub trzech usług. Łączyliśmy przeważnie telefonię komórkową, telewizję i internet. Za wyborem pakietów przemawiała głownie cena – niższa niż przy zakupie pojedynczych usług.

Dbamy o bezpieczeństwo, ale…

Z badania wynika jasno, że coraz bardziej dbamy o swoje bezpieczeństwo w sieci. Większość respondentów deklaruje, że korzysta z programów antywirusowych lub antyspyware, aktualnego oprogramowania, a ponad połowa z nas zabezpiecza także swoje urządzenie mobilne. Prawie dwie piąte badanych deklaruje, że korzysta z rozwiązań zwiększających poziom prywatności w sieci. Jednocześnie jednak co piąty badany przyznaje wprost, że nie czyta regulaminów usług internetowych przed ich akceptacją.

I jeszcze jedna, bardziej generalna obserwacja: respondenci raczej pozytywnie ocenili funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego. Prawie co czwarta osoba zauważyła w ciągu ostatniego roku zmiany na lepsze. Jednocześnie jednak około 16% klientów telekomów wskazało zmiany negatywne, a na ich ocenę wpływ miał najczęściej wzrost cen.

Dorota Oniszczuk, naczelnik, Departament Strategii i Analiz
Dorota Wilkowska, główny specjalista, Departament Strategii i Analiz

 

Więcej szczegółów w raporcie z badania klientów indywidulanych przeprowadzonego w 2022 r.

Zapraszamy też do zapoznania się z raportem z badania klientów instytucjonalnych przeprowadzonego w 2022 r.