Kobieta na ciemnym tle, Magdalena Dydyszko, główny specjalista, koordynator ds. dostępności, Departament Polityki Konsum

Co robimy, aby być dostępnymi dla każdego?

Stale poprawiamy dostępność Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla klientów. A to oznacza, że we wszystkich obszarach działalności UKE mamy na uwadze potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Dbamy o to, aby każda osoba ze szczególnymi potrzebami mogła skorzystać z naszych usług: wsparcia, wiedzy, informacji czy działań edukacyjnych. Staramy się, aby nasze miejsce pracy było jak najbardziej dostępne i jak najlepiej odpowiadało potrzebom zarówno klientów jak i pracowników.

Zapewnienie dostępności to nie tylko konieczność spełnienia wymogów prawa, to przede wszystkim otwarcie się na drugiego człowieka. To również dzielenie się zdobytym doświadczeniem, wiedzą, informacjami czy dobrymi praktykami. Dostępność to odpowiedź na pytanie: Jak możemy pomóc?

Budynek przyjazny

Budynki siedziby UKE w Warszawie oraz w piętnastu Delegaturach są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie odpowiedniej szerokości drzwi wejściowych do budynków, dostępności wind, swobodnej komunikacji wewnątrz budynku oraz obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności budynków UKE znajdują się na stronie urzędu.

Ponadto na drzwiach do głównych pomieszczeń użytkowych Urzędu umieściliśmy naklejki informacyjne w alfabecie Braille’a. Znajdziecie je na wysokości około 120 cm nad klamką.

W centrali UKE dodatkowo można z recepcji na parterze wypożyczyć mobilne mapy dotykowe danego piętra, a na każdym piętrze w holu windowym znajdziecie taką mapę umieszczoną na stojaku. Mapa jest na wysokości około 80 cm z odpowiednio nachylonym pulpitem.

W planach mamy nagranie też filmów z wirtualnym spacerem po budynku centrali i poszczególnych Delegatur z napisami, lektorem oraz z tłumaczeniem na polski język migowy.

 

Plan dotykowy jednego z pięter zajmowanego przez UKE

Słuchamy Twoich potrzeb

Dzięki pętlom indukcyjnym bezproblemowo załatwicie każdą sprawę w UKE, zarówno w naszej centrali, jak i w Delegaturach. W każdej Delegaturze w Punkcie Obsługi Klienta znajduje się przenośna pętla indukcyjna, a w centrali pętle indukcyjne znajdują się w:

 • recepcji (parter),
 • kancelarii UKE (I piętro),
 • sali edukacyjnej (X piętro),
 • przestrzeni muzeum telekomunikacji i poczty (X piętro).

Dzięki temu można wziąć również udział w zajęciach edukacyjnych, konferencji czy porozmawiać z naszym ekspertem z Centrum Informacji Konsumenckiej (CIK).

 

Przenośna pętla indukcyjna

Piktogram pętli indukcyjnej

Mówimy w PJM

Za pośrednictwem dostępnego online tłumacza polskiego języka migowego (PJM)/ systemu językowo-migowego (SJM) można w Urzędzie uzyskać wsparcie naszych ekspertów z CIK zarówno dzwoniąc na infolinię, jak i przy obsłudze bezpośredniej.

Osoby Głuche mogą też wziąć udział w kampaniach informacyjno-edukacyjnych. Materiały są przetłumaczone na polski język migowy, a zajęcia są prowadzone przez naszego Głuchego eksperta. Na kanale YouTube UKE w playliście UKE w PJM jest dostępnych ponad 100 filmów edukacyjnych.

Z Koordynatorem do spraw dostępności można się również skontaktować w polskim języku migowym. Szczegóły znajdziecie na stronie uke.gov.pl w zakładce Dostępność.

Kontakt dla każdego

Wniosek o interwencję, wniosek o polubowne rozwiązanie sporu (ADR) czy zapytanie można wysłać do Urzędu przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Platformy Usług Elektronicznych UKE.

Formularz jest dostępny dwadzieścia cztery godziny na dobę. Umożliwia załatwienie wszystkich spraw związanych z UKE.

Dzięki takiej formie kontaktu klienci zyskują dostęp do informacji oraz możliwość zgłaszania istotnych potrzeb, związanych z komunikacją elektroniczną np. w sprawach związanych z usługami telekomunikacyjnymi, dostępem do telewizji i internetu.

Teraz dodatkowo można przesłać do UKE wniosek czy pytanie w formie filmu nagranego w polskim języku migowym. Można również poprosić o odpowiedź w tej samej formie. W jaki sposób można to zrobić, wyjaśniamy na filmie.

Dostępność dokumentów cyfrowych

Dokumenty opracowane w UKE są zgodne z obecnie obowiązującym WCAG w zakresie mającym zastosowanie do dokumentów cyfrowych. W przypadku dokumentów, dostarczonych z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów), zamieszczanych na stronach UKE niedostępnych dla czytników ekranu do ich odczytania zostały udostępnione bezpłatne narzędzia RoboBraille i OCR do odczytu treści skanu. Klienci mogą również zwrócić się do nas z prośbą o udostepnienie skanu w formacie umożliwiającym jego odczyt przez programy czytające.

Operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek oferować udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, a operator pocztowy, wyznaczony do świadczenia powszechnych usług pocztowych (obecnie Poczta Polska S.A.), do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych. My mówimy – sprawdzam!

Od 2018 r. corocznie przeprowadzamy kontrole w zakresie zapewnienia:

 • dostępności biur obsługi klienta dostawców usług telekomunikacyjnych na terenie całego kraju w celu zweryfikowania przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych

oraz od kilkunastu lat w zakresie:

 • zapewnienia przez operatora wyznaczonego, określonym w przepisach osobom niepełnosprawnym, dostępu do powszechnych usług pocztowych.

Ze szczegółowymi wynikami kontroli zapoznasz się w poniższych raportach:

 1. Raport dostępności Biur Obsługi Klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych 2018
 2. Raport dostępności Biur Obsługi Klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych 2019
 3. Raport dostępności Biur Obsługi Klienta przedsiębiorców telekomunikacyjnych 2020
 4. Raport o stanie rynku pocztowego w 2018 roku
 5. Raport o stanie rynku pocztowego w 2019 roku

Wyznaczamy wewnętrzne i zewnętrzne standardy

W 2019 r. opracowaliśmy Politykę dostępności UKE. Polityka została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju i zamieszczona na stronie Portalu Funduszy Europejskich, jako przykład dobrej praktyki. Opracowywana Polityka stanowi wytyczne realizacji zadań Urzędu zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności z  ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zapisy Polityki są sukcesywnie realizowane. Obecnie zapisy Polityki i Załączników są w trakcie aktualizacji o nowe działania realizowane przez UKE na rzecz poprawy dostępności oraz dostosowania do obecnie obowiązujących wymogów prawnych.

Współpracujemy ze środowiskiem i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością

 1. We współpracy z Fundacją Integracja został opracowany poradnik „ŁĄCZNOŚĆ. Telekomunikacja i poczta dla osób ze szczególnymi potrzebami”.
 2. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących przeprowadziła audyt zamontowanych pętli indukcyjnych. Wszystkie pętle otrzymały Certyfikat.
 3. Fundacja Polska bez Barier opracowała na zlecenie UKE procedurę ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz przeszkoliła koordynatorów ds. PPOŻ oraz ewakuacji w tym temacie.
 4. We współpracy z Fundacją Kultury bez Barier na stronie internetowej www.tumozesz.pl została zamieszczona informacja o lokalizacji pętli indukcyjnych w Centrali i Delegaturach UKE.

 

Magdalena Dydyszko, główny specjalista, koordynator ds. dostępności, Departament Polityki Konsumenckiej