Kobieta w czarnej garsonce i białej bluzce na czarnym tle

Co możemy wysłać w przesyłce pocztowej?

Myślisz, że limit tego, co wysyłasz w paczce zależy tylko od wielkości kartonu? To nieprawda – są przedmioty, których pod żadnym pozorem nie wolno wysyłać w przesyłkach pocztowych. Pamiętaj o tym także podczas egzotycznych wakacji.

Regulamin i przepisy pocztowe

Usługi kurierskie są dziś łatwo dostępne i bardzo popularne. Pomimo systematycznego korzystania z tych usług, nie wszyscy świadomi są obowiązujących przepisów prawa w zakresie towarów zabronionych do obrotu pocztowego, a także zasad regulaminów usług pocztowych. Co do zasady, każdy przewoźnik sam określa zakres swojej działalności, w tym również listę niedozwolonych w przewozie towarów. Ale zgodnie z Prawem pocztowym, w sytuacji świadczenia usługi pocztowej w obrocie zagranicznym, pierwszeństwo mają zasady określone w międzynarodowych przepisach pocztowych. Najlepiej dla Ciebie będzie, jeśli przed wysyłką, a nawet przed samym pomyśleniem o wysyłce, zapoznasz się z listą przedmiotów, których wysyłka jest kategorycznie zabroniona przez prawo.

Bezpieczeństwo

Być może zastanawiasz się, dlaczego operatorzy nie decydują się nie przewóz niektórych towarów. Istnieje kilka czynników, które za tym stoją, ale jedną z głównych przyczyn jest bezpieczeństwo. Oczywistym jest tu zakaz przewozu narkotyków lub innych substancji psychotropowych i odurzających, które są nielegalne w kraju nadania czy doręczenia. Zakazane jest także wysyłanie broni, amunicji, a nawet rozbrojonych pocisków. Zabronione jest również wysyłanie replik oraz innych przedmiotów o wyglądzie broni.

Podczas transportu groźne są nie tylko race, petardy błyskowe, fajerwerki czy zimne ognie, ale także koncentraty do produkcji perfum o wysokim stężeniu alkoholu, aerozole oraz farby w pojemnikach ciśnieniowych. Do grupy przedmiotów stwarzających zagrożenie w transporcie należą substancje brudzące lub mogące uszkodzić inne przesyłki, do których zalicza się choćby baterie. Problematyczne może okazać się również wysłanie kosmetyków takich jak perfumy czy wody kolońskie. W ich skład mogą wchodzić substancje łatwopalne lub alkohol i mogą nie zostać dopuszczone do wysyłki zagranicznej.

Etyka

Ze względów etycznych nie można przewieźć przesyłką pocztową żywych zwierząt jak i prochów lub szczątek – zwierzęcych i ludzkich. W obrocie krajowym istnieje możliwość wysłania owadów, żywych ptaków i roślin, przy czym przesyłki z taką zawartością muszą być odpowiednio oznakowane i nie mogą być adresowane do punktów odbioru takich jak automat paczkowy lub punkt partnerski. Wielu operatorów nie zgadza się również na przesłanie skóry zwierząt nieudomowionych, futra, kości słoniowej i wykonanych z niej produktów. Etyka przewozu zabrania również wysłania przedmiotów podrabianych, nielegalnych kopii produktów chronionych prawem autorskim oraz materiałów nieprzyzwoitych. W paczkach pocztowych zakazane jest również umieszczanie korespondencji (z wyjątkiem materiałów archiwalnych) wymienianej między osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące.

Ryzyko wprowadzenia chorób

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej obowiązują surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego. Procedury te nie mają zastosowania w przypadku przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy państwami członkowskimi UE ani do przewozu takich produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii w niewielkich ilościach przeznaczonych do indywidualnego spożycia. Przepisy prawa wymieniają warunki, które muszą zostać spełnione przy przewozie danych produktów. Przykładowo przesyłki na własny użytek, które zawierają mięso, mleko, produkty mięsne lub przetwory mleczne z pewnymi wyjątkami, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.

Cenne przedmioty

Duża część operatorów pocztowych odmawia przewozu rzeczy cennych. Mogą to być antyki, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie czy kamienie szlachetne. Niektórzy przewoźnicy wśród wartościowych przedmiotów, których przewozu nie chcą się podejmować, wyszczególniają biżuterię i zegarki o określonej w regulaminie wartości. Papiery wartościowe takie jak czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe, znaczki skarbowe, winiety, akcje, przedpłacone karty i książeczki oszczędnościowe również nie są przewożone. Większość operatorów pocztowych nie chce brać odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub zaginięcie tak cennych towarów.

 

Szczegółowe informacje o możliwościach przewozu znajdziesz na stronach operatorów pocztowych. Każdy z nich zobowiązany jest do określenia w regulaminie lub w umowach świadczenia usług pocztowych warunków wykonywania i korzystania z tych usług. Operatorzy pocztowi mają obowiązek udostępniania regulaminu świadczenia usług pocztowych w każdej placówce pocztowej i na swojej stronie internetowej. Znajomość regulaminu jest podstawą do uniknięcia niepotrzebnych problemów związanych m.in. z nadaniem przesyłki z zawartością przedmiotów niedozwolonych czy wręcz zabronionych w obrocie pocztowym. Wykaz przedmiotów i substancji, które nie mogą stanowić zawartości przesyłki pocztowej znajduje się w regulaminie świadczenia usług pocztowych. Operatorzy pocztowi, co do zasady, nie kontrolują zawartości każdej przesyłki, jednak powinno się mieć świadomość wynikających konsekwencji ze złamania regulaminu czy przepisów prawa. Jakie mogą być skutki? W przypadku wykrycia w przesyłce przedmiotów zakazanych, jej transport zostanie wstrzymany, a w sytuacji, gdy niedozwolone przedmioty uszkodziły lub zniszczyły inne przesyłki, pomieszczenie lub zagroziły bezpieczeństwu czy zdrowiu osób postronnych, nadawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności np. finansowej.  Zapewne, każdemu z nas zależy na uniknięciu konsekwencji, dlatego zachęcamy do zapoznanie się z regulaminem operatora pocztowego oraz ogólnymi zasadami prawa pocztowego.

 

Aleksandra Bargiełowska-Antczak, zastępca Dyrektora, Departament Rynku Pocztowego