Biznes

Spotkanie, dwóch mężczyzn podaje sobie rękę na przywitanie

Wspieramy rozwój infrastruktury i usług. Poprzez regulacje tworzymy nowe modele wykorzystania sieci telekomunikacyjnej.

Budujemy środowisko sprzyjające inwestycjom w infrastrukturę szerokopasmową. Wyznaczamy obszary wymagające interwencji oraz przygotowujemy zasady dostępu do istniejących sieci. Dbamy o efektywność wykorzystania częstotliwości.
Pomagamy przedsiębiorcom rozpocząć działalność telekomunikacyjną i pocztową.  Wspieramy rozwój innowacyjnych usług dedykowanych e-commerce.
Wspieramy osoby o szczególnych potrzebach, moderujemy rozwój rynku. Tworzymy nowoczesną instytucję, działającą według najwyższych standardów.

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Znajdziecie tam więcej informacji.