Napis POPC

Procedury współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci POPC

Przygotowaliśmy dokument zawierający ujednolicone rekomendacje w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, związanej z obowiązkiem zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC przez Operatorów Sieci Dostępowej, którzy są beneficjentami działania 1.1 POPC.

Dzięki Procedurom wzrośnie efektywność współpracy międzyoperatorskiej w zakresie udzielania i korzystania z dostępu hurtowego w POPC. Jest to ważne dla operatorów korzystających z sieci POPC. Wpłynie też na atrakcyjność sieci beneficjentów. Zapisy procedur zostały opracowane na podstawie dotychczasowych praktyk w zakresie uzgadniania przez UKE ofert ramowych beneficjentów POPC, rozwiązań operatorskich oraz uwag zgłoszonych na warsztatach, spotkaniach i w ramach konsultacji.

Rekomendacje są ujednoliceniem dokumentów obowiązujących dotychczas w zakresie dostępu hurtowego w POPC:

„Wymagania dla sieci NGA-POPC”

„Zasady dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 1.1 POPC dla gospodarstw domowych – rekomendacje Prezesa UKE".

Do nowej Procedury wprowadzone zostały elementy dotyczące m.in. podziału usług na dosyłowe i dostępowe, prowadzenia działalności sprzedażowej, zmiany dostawcy usług oraz form zabezpieczania roszczeń.

Konsultacje projektu Procedur trwały od  25 lipca do 16 września 2019 r. W ramach przygotowywania dokumentu zorganizowaliśmy 3 września oraz 9 grudnia 2019 r. warsztaty omawiające projekt.

Procedury będą stanowiły rekomendację Prezesa UKE w zakresie zasad zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC.

 

Pliki do pobrania