Grafika komputerowa przedstawiająca kable kanalizacji światłowodowej w przybliżeniu

Konsultacje projektów decyzji dotyczących kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynków

8 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej - kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku:

  1. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
  2. Netia S.A. z siedzibą w Warszawie
  3. UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
  4. Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
  5. „Vectra Investments” sp. z o. o. sp.j. z siedzibą w Warszawie
  6. INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
  7. Toya sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi

Kluczowym elementem konsultowanych rozstrzygnięć są dwa dokumenty: Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku. Mają one stanowić uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie ubiegania się o dostęp oraz korzystania z infrastruktury przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów.

Konsultowane projekty decyzji stanowią realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017 – 2020.  Działania regulatora mają na celu promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej. Projekty realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, zbliżając nas do społeczeństwa gigabitowego. Projekty rozstrzygnięć wypełniają także założenia Dyrektywy o redukcji kosztów oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Przygotowanie projektów decyzji było poprzedzone analizą warunków współpracy oraz szeregiem warsztatów z uczestnikami rynku. Celem Prezesa UKE jest zapewnienie skutecznego współkorzystania z infrastruktury, właściwe wyważenie praw i obowiązków podmiotów, które z niej korzystają oraz przedsiębiorców, którzy ją udostępniają.

Prezes UKE liczy, że uwagi i sugestie zgłoszone w ramach konsultacji pomogą opracować uniwersalne warunki dostępu do infrastruktury. Ostateczne decyzje doprowadzą do niedyskryminowania operatorów oraz przyczynią się do ograniczenia kosztów i wzrostu inwestycji z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.