Aktualności

 • Wyniki postępowania konsultacyjnego – regulacja rynku transmisji telewizyjnych

  15 listopada 2017

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie regulacji rynku transmisji telewizyjnych. Więcej o: Wyniki postępowania konsultacyjnego – regulacja rynku transmisji telewizyjnych

 • Wyniki postępowania konsultacyjnego – regulacja rynku transmisji radiofonicznych

  15 listopada 2017

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie regulacji rynku transmisji radiofonicznych. Więcej o: Wyniki postępowania konsultacyjnego – regulacja rynku transmisji radiofonicznych

 • Kampania pomiarowa przeprowadzona w ramach nadzoru rynku

  15 listopada 2017

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju rynku oraz nowych technologii. Prowadząc kontrole, stara się sprawdzić jak największą gamę różnych produktów. Więcej o: Kampania pomiarowa przeprowadzona w ramach nadzoru rynku

 • Kolejny nabór w ramach POPC

  14 listopada 2017

  W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został ogłoszony trzeci nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Więcej o: Kolejny nabór w ramach POPC

 • Kontrola laptopów i notebooków

  30 października 2017

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju rynku oraz nowych technologii. Prowadząc kontrole, bierze pod uwagę zmieniające się trendy oraz szczególnie przygląda się wyrobom z tych segmentów rynku elektroniki, które podlegają największym zmianom. Więcej o: Kontrola laptopów i notebooków

 • Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usługi powszechnej

  17 października 2017

  Prezes UKE przedstawia „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usług wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”. Więcej o: Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usługi powszechnej

 • Konsultacje projektów decyzji regulacyjnych Prezesa UKE w sprawie EmiTel sp. z o.o.

  29 września 2017

  Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji regulacyjnych dotyczących: Więcej o: Konsultacje projektów decyzji regulacyjnych Prezesa UKE w sprawie EmiTel sp. z o.o.

 • Zakończenie konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu

  21 września 2017

  Prezes UKE zakończył analizę stanowisk przesłanych w konsultacjach społecznych. Łącznie podmioty zgłosiły uwagi dotyczące kilkudziesięciu zagadnień. Więcej o: Zakończenie konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu