Projekt SMJI

 

System Monitorowania Jakości Internetu zapewni:

a) dostęp do wysokiej jakości informacji o usługach IAS dla szerokiego grona odbiorców (głównie konsumentów);

b) dostęp do niezaprzeczalnych informacji o faktycznej jakości świadczonych usług IAS o odpowiedniej mocy dowodowej (w przypadku postępowania reklamacyjnego, przed Prezesem UKE lub sądem);

c) dostęp do informacji na temat jakości publicznie dostępnych usług IAS poszczególnych dostawców / operatorów w testowanej lokalizacji;

d) możliwość poinformowania / zareklamowania niezgodności parametrów dostarczanej usługi z deklarowanymi w trybie ADR, oraz udzielenia odpowiedzi zwrotnej przez PT do konsumenta;

e) możliwość zgłoszenia do UKE niezgodności parametrów usługi z deklarowanymi przez PT oraz udostępnienia konsumentowi informacji o wyniku analizy zgłoszenia;

f) prezentacja klientom zagregowanej, bieżącej ilości zgłoszeń we wskazanej lokalizacji (np. powiat, województwo).