Przekazywanie danych do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Przekazywanie danych do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Przekazywanie danych do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji


2016-09-27
Logo UKE
Informacja o sposobie przekazywania w terminie do dnia 1 października 2016 r. do punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa UKE informacji przez operatorów sieci, zarządców dróg oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województwa.

 

Zgodnie z art. 20. ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 903 – zwana dalej ,,ustawą zmieniającą”), informacje, o których mowa w art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1–4, 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 880 z późn. zm. – zwanej dalej ,,Ustawą”) w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą przekazuje się po raz pierwszy do dnia 1 października 2016 r.

W związku z powyższym właściwi zarządcy dróg przekazują Prezesowi UKE w tym terminie posiadane w postaci elektronicznej informacje:
 • o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, na obszarze jego właściwości, w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy;
 • w zakresie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 Ustawy, o infrastrukturze technicznej, dla której zarządca drogi wydał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm. – zwanej dalej ,,ustawą o drogach publicznych”).  
Natomiast obowiązek przekazania informacji obciążający wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw obejmuje informacje o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o drogach publicznych, ustalonych w drodze uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 tej ustawy.

W terminie do dnia 1 października 2016 r. także operator sieci, w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 8 Ustawy, może przekazać Prezesowi UKE informacje, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy w celu ich udostępnienia przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.  

Wspomniane wyżej informacje należy przekazać z wykorzystaniem platformy ePUAP, za pośrednictwem formularzy:
 • formularz służący do przekazywania informacji o infrastrukturze technicznej lub kanale technologicznym
 • formularz służący do przekazywania informacji o wykonywanych lub planowanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego
 • formularz służący do przekazywania informacji o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Szczegółowe informację dotyczące sposobu zakładania konta i korzystania z ePUAP można znaleźć na stronie internetowej ePUAP. Instrukcja do odszukania formularzy dostępna jest  w załączonym pliku.

Osoba składająca z wykorzystaniem platformy ePUAP ww. formularze na potrzeby punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji powinna legitymować się umocowaniem do działania w imieniu podmiotu przekazującego te dane tj. zarządcy drogi, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa lub operatora sieci.  

Przekazane dane będą udostępnione przedsiębiorcom telekomunikacyjnym od 1 stycznia 2017 r. na stronie internetowej punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji.

Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Marek Ostanek) / (2016-09-27)
Udostępnienie informacji: (Monika Radecka) / (2016-09-27 16:02)
Ostatnia zmiana: (Monika Radecka) / (2016-09-29 14:18)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie