Oferty ramowe - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Regulacja rynku > Oferty ramowe
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Oferty ramowe

2017-04-10
decyzja
Decyzja Komisji Europejskiej – zmiana warunków świadczenia usługi szerokopasmowej transmisji danych (Usługa BSA).

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) w dniach 9 marca – 9 kwietnia 2017 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w sprawie zmiany oferty ramowej w zakresie zapewnienia Usługi BSA, w związku z obowiązkami regulacyjnymi nałożonymi na Orange Polska S.A. (OPL).

2016-11-16
konsolidacje
Zakończenie postępowania konsolidacyjnego w sprawie zmiany Oferty SOR

Zakończenie postępowania konsolidacyjnego w sprawie zmiany Oferty SOR w zakresie wprowadzenia mechanizmu aktualizacji listy Fizycznych Punktów Styku Sieci i listy Punktów Dostępu do Usługi.

2016-08-22
Logo UKE
Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR na Rynku 5

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydał decyzję zatwierdzającą zmianę „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”.

2016-06-07
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR w zakresie wprowadzenia alternatywnego procesu dostarczania usług hurtowych – Usługi BSA i Usługi LLU Orange Polska S.A.

2016-05-19
Decyzje Prezes UKE
Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR w zakresie usługi udostępnienia Ciemnego włókna światłowodowego oraz udostępnienia i utrzymania Lokalnej Pętli Światłowodowej Orange Polska S.A.

2016-04-15
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja dla Orange Polska w sprawie SOR

Decyzja Prezesa UKE w sprawie zmiany Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych.

2015-12-21
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR, wprowadzającą modyfikacje dotyczące realizacji przez Orange Polska S.A. zamówień na usługi regulowane powiązane z przeniesieniem numeru, które wynikają z rozszerzenia funkcjonalności Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych o obsługę procesów przenoszenia numerów.

2015-11-09
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja w sprawie zmiany Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR.

2015-09-04
decyzja Prezesa UKE
Tekst ujednolicony Oferty ramowej SOR

Prezes UKE, wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów działających na rynku telekomunikacyjnym, publikuje tekst ujednolicony Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych.
 

2015-08-24
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja dla Orange Polska SA

Decyzja Prezesa UKE w sprawie zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (tzw. Oferty SOR).

2015-07-06
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja w sprawie zmiany Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE uchylająca i zmieniająca w części decyzję z 2 czerwca 2014 r., a w pozostałej części utrzymująca ją w mocy.

2015-06-12
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja w sprawie zmiany oferty SOR

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A., wydał decyzję zatwierdzającą zmianę oferty SOR.

2015-05-12
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja ws. zmiany Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE uchylająca i zmieniająca w części decyzję z dnia 18 czerwca 2014 r., a w pozostałej części utrzymująca ją w mocy.

2015-05-08
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja ws. zmiany oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji z dnia 30 maja 2014 r., w sprawie zmiany Oferty SOR poprzez wprowadzenie nowej opcji Usługi BSA "do 80 Mb/s".

2015-03-04
Decyzja Prezesa UKE
Zmiana oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych.

2015-03-02
Decyzja Prezesa UKE
Zobowiązanie do zmiany Oferty RLLO

23 lutego 2015 r. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, wydał decyzję zobowiązującą Orange Polska S.A. (zwaną dalej „OPL”) do zmiany „Oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end” zwanej dalej „Ofertą RLLO”.

2014-12-12
Logo UKE
Oferta referencyjna określająca warunki zapewnienia dostępu do RSS

Prezes UKE przedstawia „Ofertę referencyjną dla operatorów infrastruktury”, zawierającą zalecane warunki dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Dokument stanowi rekomendację i ma charakter pomocniczy. W zamierzeniu Prezesa UKE ma ułatwić operatorom infrastruktury RSS przygotowanie własnych ofert, zgodnie z zasadami określonymi w przedstawionym w dniu 30 września 2014 r. Stanowisku Prezesa UKE w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.

2014-06-23
Grafika Decyzja Prezesa UKE
Zmiana oferty SOR

18 czerwca 2014 r. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A., wydał decyzję zatwierdzającą zmianę Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych.

2014-06-04
Grafika Decyzja Prezesa UKE
Zmiana oferty SOR - decyzja częściowa

2 czerwca 2014 r. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A., wydał częściową decyzję zatwierdzającą zmianę „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”.

2014-06-03
Logo Decyzja Prezesa UKE
Decyzja w sprawie oferty SOR

30 maja 2014 r. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A., wydał częściową decyzję zatwierdzającą zmianę Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych.

strona: 1 2 3 > >>


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie