Delegatury

Reprezentujemy Prezesa UKE we wszystkich regionach Polski. Wpieramy konsumentów, kontrolujemy działania przedsiębiorców.

Podejmujemy interwencje w sprawach abonentów. Prowadzimy postępowania w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów. Poprzez kampanie informacyjno-edukacyjne pomagamy konsumentom świadomie korzystać z usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Monitorujemy widmo częstotliwości. Eliminujemy zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego i telewizyjnego. Weryfikujemy skuteczność regulacji rynków kontrolując prowadzoną działalność telekomunikacyjną i pocztową. Przeprowadzamy oceny zgodności wyrobów elektronicznych i elektrycznych wprowadzonych do obrotu.

Więcej

Skontaktuj się z nami w swoim województwie