Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów UKE w związku ze stanem epidemii

Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów UKE w związku ze stanem epidemii

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej od 24 marca 2020 r. do odwołania, wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów.

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), Prezes UKE podpisał zarządzenie wyłączające bezpośrednią obsługi interesantów w zakresie wykonywania zadań UKE związanych z:
 
• przyjmowaniem skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania komórek organizacyjnych UKE;
• postępowaniami w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
• wnioskami o interwencję Prezesa UKE w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń telekomunikacyjnych;

• podstępowaniami w zakresie wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, amatorskiej, morskiej i żeglugi śródlądowej, w tym przeprowadzania egzaminów osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych.

Prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przypominamy, że z Urzędem można się też kontaktować za pośrednictwem dedykowanych portali UKE, takich jak: PUE, PIT czy CIK. Dla wszystkich konsumentów dostępna jest też infolinia: 22 330 40 00.

Dodatkowo zaznaczamy, że PUE jest platformą spełniającą wszystkie wymogi stawiane dla skrzynki podawczej w związku z czym przy jej pomocy możliwe jest wszczęcie i obsługa każdego postępowania (w tym administracyjnego) toczącego się przed Prezesem UKE.

Szczegóły dostępne w Zarządzeniu Prezesa UKE.

Pliki do pobrania