Kilka kamer kierujące w tym samym kierunku.

Jak uzyskać zezwolenie okazjonalne?

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może zezwolić na czasowe korzystanie z urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazania informacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Decyzja jest wydawana na naziemne stacje satelitarne (wozy transmisyjne, urządzenia typu Fly Away), które obsługują imprezy krótkoterminowe takie jak kongresy, pokazy, wystawy, wydarzenia sportowe itp.

Niezbędne informacje, wnioski oraz dokumenty znajduję się na stronie UKE BIP.