Logo WSIS Prizes

Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu nominowany w WSIS Prizes 2020

Projekt „Certyfikuj – weryfikuj. Certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu” został nominowany w konkursie WSIS Prizes 2020 organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Zachęcamy do głosowania na naszą inicjatywę na stronie konkursu.

Mechanizm monitorowania jakości został certyfikowany przez Prezesa UKE w grudniu 2018 r., na okres dwóch lat. Jest on dostępny dla każdego konsumenta i pozwala sprawdzić zbieżność parametrów (prędkość transmisji danych, opóźnienia) zawartych w umowie świadczonej usługi z tymi faktycznymi.

PRO Speed Test to system składający się z serwisu internetowego, aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB i mobilnej (Android, iOS). Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego  wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych na rynku, aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Gdy konsument chce złożyć reklamację dotyczącą jakości usługi, może zrobić certyfikowany pomiar w aplikacji stacjonarnej i uzyskać raport. Jeśli wykaże stałe lub regularnie powtarzające się rozbieżności pomiędzy umową a faktycznie dostarczaną usługą, należy uznać, że umowa została wykonana nienależycie.

Prezentacja mechanizmu na forum międzynarodowym pozwoli nam szerzej dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony praw konsumenckich. Dobro konsumenta jest jednym z priorytetów UKE, dlatego zależy nam, by mechanizm był przykładem dobrej praktyki, którą warto kontynuować.

Aby oddać głos na projekt „Certyfikuj – weryfikuj”, należy zarejestrować się na stronie WSIS Prizes 2020 i wybrać swoich faworytów (w każdej z kategorii). Głosowanie trwa do 24 stycznia 2020 r.