Zgoda na krótkoterminowe wykorzystanie częstotliwości - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Pozwolenia radiowe > Jak uzyskać pozwolenie radiowe > Zgoda na krótkoterminowe wykorzystanie częstotliwości
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Zgoda na krótkoterminowe wykorzystanie częstotliwości

Wydawanie decyzji zezwalającej na emisje okolicznościowe do 30 dni.

 

Wnioski o wydanie zgody na wykorzystywanie urządzeń radiowych mogą być składane zarówno przez osoby fizyczne jak i firmy lub organizacje posiadające osobowość prawną.

Podpisanie formularza za pomocą elektronicznego certyfikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie drogą elektroniczną za pomocą platformy ePuap jest najszybszym sposobem przesłania wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, umożliwia on złożenie wniosku i odbiór decyzji on-line bez przesyłania dokumentów papierowych.

W przypadku braku podpisu elektronicznego wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej bez podpisu, przyspieszy to rozpatrywanie sprawy, dodatkowo, wymienione poniżej, podpisane dokumenty należy przesłać pocztą lub mailem na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

1. Formularz z danymi technicznymi w postaci pliku cyfrowego PDF lub XML.
2. Skan dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli Podmiot działa przez pełnomocnika.  Nie jest wymagany, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna.
3. Kopię (skan) dokumentu potwierdzającego status prawny wnioskodawcy, wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski. Nie jest wymagany, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna.
4. Deklarację zgodności urządzeń radiowych. Jest to pisemne oświadczenie producenta urządzeń radiowych, że spełnia ono wymagane prawem UE normy i zalecenia. Jeżeli dane urządzenie znajduje się w bazie UKE - dokument ten nie jest wymagany. Informacja ta podawana jest przy wypełnianiu wniosku on-line.
5. Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami. Może to być skan dokumentu papierowego lub dokument w postaci pliku XML.

Następnym wymaganym etapem jest przesłanie na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisanego przez osobę uprawnioną formularza z parametrami technicznymi oraz dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli nie może ona samodzielnie reprezentować podmiotu. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna.
 
Dokumenty papierowe należy przesłać pocztą, faxem lub dostarczyć osobiście do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
Polska
fax +48 222319175

 

Wymagana opłata skarbowa

Wydanie zgody na krótkoterminowe wykorzystanie urządzeń radiowych podlega jednorazowej opłacie skarbowej w wysokości 82 zł od każdej zgody. Podaną kwotę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54103015080000000550036045
IBAN =  PL54103015080000000550036045
Kod BIC Banku Handlowego w Warszawie S.A.: CITIPLPX
 

Informacje o wymaganych opłatach

Używanie urządzeń radiowych w pasmach licencjonowanych wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości. Opłaty wnosi się przed złożeniem wniosku o zgodę na wykorzystanie częstotliwości.

Do składanego formularza wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wykorzystywanie częstotliwości. Wysokość wymaganej opłaty obliczana jest automatycznie przy wypełnianiu formularza wniosku.

Zaproponowany system wnoszenia opłat umożliwia otrzymanie decyzji niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku bez konieczność wnoszenia dodatkowych opłat po odebraniu decyzji.

Wysokość opłaty zależna jest od rodzaju sprzętu radiowego, zajmowanego pasma, zakresu częstotliwości oraz liczby miesięcy na które wydana jest zgoda na wykorzystywanie urządzeń radiowych.

Opłata podstawowa pobierana jest za użytkowanie sprzętu w danym miesiącu kalendarzowym. Oznacza, to że w przypadku wykorzystywania sprzętu na przełomie dwóch miesięcy (np. 20 czerwiec – 10 lipiec) wymagana będzie opłata jak za dwa miesiące.

Wniesienie opłaty za wykorzystanie częstotliwości i przesłanie otrzymanego potwierdzenia do UKE jest koniecznym warunkiem otrzymania zgody na czasowe wykorzystanie sprzętu nadawczego.

Podaną kwotę można wpłacić samodzielnie na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia wymaganej opłaty. Może to być skan dokumentu papierowego lub dokument w postaci pliku XML:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
Polska
Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
75101010100060442231000000
IBAN =  PL75101010100060442231000000
BIC code for the National Bank of Poland is: NBPLPLPW

 

W załączeniu znajdują się: formularz wniosku i pełnomocnictwa oraz wykaz opłat za sprzęt radiowy.

Autor informacji: (Wiktor Sęga) / (2013-10-17)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2013-10-17 10:15)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2013-11-18 13:31)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie