Zasady zarządzania polską subskrypcją abonencką - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Działalność telekomunikacyjna > Zasady zarządzania polską subskrypcją abonencką
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Zasady zarządzania polską subskrypcją abonencką

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, z dniem 1 lipca 2014 r. zostanie stworzona możliwość, świadczenia usług roamingowych na obszarze Unii Europejskiej przez alternatywnego dostawcę usług roamingowych (dalej ARP).

Po uzyskaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, kolejnym niezbędnym krokiem, poprzedzającym świadczenie usług jako ARP, jest zawarcie umowy z krajowym operatorem telekomunikacyjnym (domestic service provider – dalej DSP), funkcjonującym jako MNO. Aby usprawnić realizację tych procesów Zespół Roamingowy powołany w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (dalej PIIT) przygotował dokumentację interfejsu „Single IMSI Interface No 7 (PL)”, która opisuje sposób zarządzania polską subskrypcją abonencką.

Podstawą stworzonego przez Zespół Roamingowy dokumentu „Single IMSI Interface No 7”, była dokumentacja interfejsu „BP 16_17 SI-IF7 Provisioning” opracowana w ramach Platformy Interesariuszy branżowych (the Industry Stakeholders Platform) przy BEREC i opublikowana przez GSMA.

Wypracowany prze Zespół Roamingowy PIIT dokument jest wspólną dla polskiego rynku telekomunikacyjnego interpretacją standardu do zarządzania subskrypcją abonencką. Każdy z operatorów posiada własne rozwiązania (infrastruktura, oprogramowanie, itd.) dla usługi roamingu międzynarodowego. Zatem dla prawidłowego działania usługi Single IMSI koniecznym jest, by ARP i DSP uzgodniły bilateralne odstępstwa od modelu opisanego w standardach wypracowanych przez platformę interesariuszy, aby obie strony dostosowały konfigurację poszczególnych interfejsów telekomunikacyjnych i informatycznych w celu zapewnienia kompatybilności rozwiązań ARP i DSP.

Nadrzędnym celem przygotowanego dokumentu jest ułatwienie wejścia ARP na polski rynek, gdyż w sytuacji braku wspólnego standardu każdy DSP mógłby opracować własne rozwiązania, co przyczyniłoby się do utrudnienia oraz wydłużenia procesu wdrażania nowych rozwiązań. Wprowadzenie jednolitego standardu funkcjonowania w odniesieniu do krajowych DSP nie oznacza jednak, że jego założenia nie będą negocjowane. Bilateralne relacje dają oczywiście możliwość negocjacji założeń zawartych w Interfejsie przygotowanym przez Zespół Roamingowy PIIT.

Wśród najważniejszych założeń wypracowanego w ramach Zespołu Roamingowego PIIT standardu znajdują się, między innymi:

•    zarządzanie informacją o abonencie (autoryzacja abonenta),
•    dostosowanie autoryzacji abonenta do zasad funkcjonowania procesu MNP,
•    ograniczenie ilości identyfikatorów technicznych subskrypcji abonenta do jednego – tj. MSISDN,
•    ograniczenie identyfikatorów rejestracyjnych abonenta (NIP, REGON, PESEL),
•    ograniczenie ilości komunikatów do abonenta, określających status implementacji usługi Single IMSI,
•    zachowania poufności w przypadku zmiany ARP,
•    umożliwienie przeniesienia abonenta do ARP, jeśli posiada on u DSP niepełną subskrypcję roamingową,
•    umożliwienie łączenia usługi Single IMSI z usługami blokad/limitów/zabezpieczenia wysokiego zużycia.

Pełna treść dokumentu, znajduje się na stronie internetowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji pod adresem:

http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=115&news_id=6784&layout=2&page=text


Dokument został przygotowany w języku angielskim, a za jego aktualizację odpowiedzialny jest Zespół Roamingowy powołany w ramach PIIT.

Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2014-05-30 14:06)
Ostatnia zmiana: (Monika Lewińska) / (2014-05-30 14:10)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie