Wyniki przetargu na częstotliwości 1800 MHz - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Wyniki przetargu na częstotliwości 1800 MHz
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Wyniki przetargu na częstotliwości 1800 MHz


2013-02-13
ogłoszenie wyników przetargu na konferencji prasowej 13.02.2013
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozstrzygnął przetarg na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych usług szybkiego Internetu. Najwyżej ocenione zostały oferty P4 Sp. z o.o. i Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. W ciągu 2 lat przynajmniej połowa nowych nadajników ma powstać na terenach wsi i małych miast. Budżet Państwa z tytułu opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości może zasilić kwota ponad 950 mln złotych.

 

Częstotliwości z pasma 1800 MHz stanowią bardzo cenne zasoby, przeznaczone do świadczenia na terenie całego kraju usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na okres do 31 grudnia 2027 r. Mogą być one wykorzystane przede wszystkim do popularyzacji szybkiego mobilnego Internetu i transmisji danych. Posłużą także do zwiększenia dostępności usług szerokopasmowych nie tylko na terenie aglomeracji miejskich, ale także na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na rynku szybkiego Internetu najpóźniej za 12 miesięcy pojawią się nowi gracze, dzięki czemu zaostrzy się konkurencja, a nowoczesne usługi telekomunikacyjne będą bardziej dostępne. Konsument zyska możliwość wyboru spośród kilku dostępnych na rynku ofert. Szerszy dostęp do technologii szybkiego mobilnego Internetu pozwoli również w znacznym stopniu ograniczyć zjawisko wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza na tych obszarach, gdzie inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną wymagają dużych nakładów i czasu.

Przebieg przetargu

20 sierpnia 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie postępowania przetargowego, którego przedmiotem było pięć rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju mobilnych usług telekomunikacyjnych. Każda z rezerwacji obejmuje zasób 5 MHz z pasma 1729,9 1754,9 MHz oraz 5 MHz z pasma 1824,9 1849,9 MHz. Zainteresowane firmy mogły złożyć jedną, dwie lub maksymalnie trzy oferty. Każda oferta była oceniana niezależnie.

Oferty w obowiązującym terminie, tj. do 22 października 2012 r., złożyło sześciu przedsiębiorców telekomunikacyjnych (lista wg kolejności złożonych ofert):

1) P4 Sp. z o.o. (3 oferty)
2) Polkomtel Sp. z o.o. (2 oferty)
3) Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (3 oferty)
4) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (3 oferty)
5) Sferia S.A. (2 oferty)
6) EmiTel Sp. z o.o. (3 oferty).

Po ocenie formalnej do Etapu II badania ofert zostały zakwalifikowane oferty następujących podmiotów: P4 (oferty nr 1, 2, 3), Polkomtel (oferta nr 1), PTK Centertel (oferty 1, 2, 3), PTC (oferty 1, 2, 3).

Przetarg został rozstrzygnięty na podstawie kryteriów: zachowania warunków konkurencji, wysokości zadeklarowanej kwoty oraz wiarygodności finansowej uczestników.

W zakresie zachowania warunków konkurencji opinię wyraził Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK). Prezes UOKiK ocenił, że oferty P4 mają pozytywny wpływ na rozwój konkurencji, PTK Centertel i PTC – neutralny, natomiast Polkomtela – negatywny. Oferty pozostałych podmiotów nie były oceniane przez Prezesa UOKiK, ponieważ z powodów formalnych nie przeszły do II etapu oceny ofert.

W wyniku dokonanej przez Komisję przetargową UKE oceny, poszczególnym ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

Miejsce na liście
Podmiot
Nr Oferty
Ocena punktowa [P]
Zadeklarowana kwota za dokonanie rezerwacji [PLN]
1
P4 Sp. z o.o.
3
2010,793
214 000 000,00
2
P4 Sp. z o.o.
1
1988,470
142 000 000,00
3
P4 Sp. z o.o.
2
1988,470
142 000 000,00
4
PTC S.A.
1
1950,415
210 639 000,00
5
PTC S.A.
2
1950,000
242 890 000,00
6
PTK Centertel Sp. z o.o.
1
1690,609
126 500 000,00
7
PTK Centertel Sp. z o.o.
2
1667,804
151 500 000,00
8
Polkomtel Sp. z o.o.
1
1214,362
118 000 000,00
9
PTC S.A.
3
1152,470
49 378 000,00


W przetargu wyznaczono minimum kwalifikacyjne wynoszące 1150 punktów. Minimum kwalifikacyjnego nie uzyskała oferta nr 3 złożona przez PTK Centertel Sp. z o.o., która uzyskała 1004,632 punkty.

Zobowiązania oferentów

Podmioty wyłonione w przetargu zobowiązały się do wpłacenia na rzecz Skarbu Państwa jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości, jak również do rozpoczęcia wykorzystania przyznanych zasobów częstotliwości w ciągu 12 miesięcy od otrzymania decyzji o rezerwacji. Zobowiązały się również w ciągu 24 miesięcy do inwestycji w sieć telekomunikacyjną poprzez budowę lub modernizację przynajmniej 3200 stacji bazowych (minimum wymagane przez dokumentację przetargową to 1800 nadajników), z tego przynajmniej 50% stacji bazowych na obszarach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast poniżej 100 tys. mieszkańców.

Rezerwacja częstotliwości

Od dnia ogłoszenia wyników postępowania przetargowego podmioty wyłonione w przetargu  mają 7 dni na złożenie do Prezesa UKE wniosku o dokonanie każdej z pięciu rezerwacji będących przedmiotem przetargu.

Przydział konkretnych zakresów częstotliwości z pasma 1800 MHz zostanie dokonany przez Prezesa UKE w postępowaniu rezerwacyjnym, przede wszystkim z uwzględnieniem zasady efektywności wykorzystywania częstotliwości oraz optymalizacji zarządzania widmem. Prezes UKE dokona rezerwacji tych częstotliwości biorąc pod uwagę ewentualne wnioski wyłonionych w przetargu podmiotów, w szczególności dotyczące dokonania przydziału konkretnych zakresów częstotliwości w sposób zapewniający przyległość kanałów radiowych wyłonionego podmiotu.


Galeria zdjęć z konferencji z ogłoszenia wyników przetargu

Autor informacji: (Magdalena Gaj) / (2013-02-13)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-02-13)
Ostatnia zmiana: (Jacek Strzałkowski) / (2013-02-13 11:53)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie