Wpis alternatywnego dostawcy usług roamingowych (ARP) do RPT - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Działalność telekomunikacyjna > Wpis alternatywnego dostawcy usług roamingowych (ARP) do RPT
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Wpis alternatywnego dostawcy usług roamingowych (ARP) do RPT

Flaga UE
Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 531/2012 z dniem 1 lipca 2014 r. zostanie stworzona możliwość świadczenia usług roamingowych na obszarze Unii Europejskiej przez alternatywnego dostawcę usług roamingowych. Warunkiem niezbędnym do prowadzenia takiej działalności jest uzyskanie przez podmiot chcący świadczyć takie usługi, wpisu do RPT prowadzonego przez Prezesa UKE.

 

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie), z dniem 1 lipca 2014 r. zostanie stworzona możliwość, świadczenia usług roamingowych na obszarze Unii Europejskiej przez alternatywnego dostawcę usług roamingowych (dalej ARP).

Świadczenie usług roamingowych abonentom i użytkownikom końcowym zamieszkującym lub posiadającym siedzibę na terenie Polski oznacza prowadzenie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w Polsce, której zasady wykonywania zostały określone w Rozdziale 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  (dalej ustawa).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (dalej RPT). Tak więc warunkiem niezbędnym do prowadzenia takiej działalności jest uzyskanie przez podmiot chcący świadczyć takie usługi wpisu do RPT prowadzonego przez Prezesa UKE.

Zarówno w obecnym modelu sprzedaży usług roamingowych w pakiecie z usługami krajowymi, jak i planowanym rozwiązaniu świadczenia usług roamingowych polegającym na odrębnej sprzedaży usług roamingowych, nie występuję żadna różnica co do miejsca świadczenia usługi. Działający obecnie operatorzy telefonii ruchomej świadcząc usługi roamingowe prowadzą działalność telekomunikacyjną w Polsce i podlegają wpisowi do RPT. Dlatego też per analogiam należy uznać, że ARP, świadczący klientom krajowym (a więc jak zostało to wcześniej stwierdzone abonentom i użytkownikom końcowym zamieszkującym lub posiadającym siedzibę na terenie Polski) usługi roamingowe, będzie je świadczył na identycznej zasadzie.

Nie ulegną zmianie elementy wiążące klienta z dotychczasowym operatorem, podlegającym krajowej jurysdykcji. W sytuacji korzystania z usług roamingowych u ARP klient będzie pozostawał związany z dotychczasowym operatorem umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych, korzystając z jego karty SIM, a niekiedy również z dostarczonego przez niego urządzenia.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Rozporządzenia krajowe organy regulacyjne nadzorują i monitorują przestrzeganie Rozporządzenia na terytorium podlegającym ich właściwości. Natomiast ust. 4 tego samego artykułu stwierdza, że krajowe organy regulacyjne są uprawnione do żądania od przedsiębiorstw, które podlegają obowiązkom wynikającym z Rozporządzenia, przekazywania odpowiednich informacji. Zatem działalność operatorów świadczących usługi klientom krajowym podlega krajowej jurysdykcji.

Podsumowując, powyższe oznacza, że podmioty świadczące usługi roamingu regulowanego abonentom i użytkownikom końcowym zamieszkującym lub posiadającym siedzibę na terenie Polski  prowadzą działalność telekomunikacyjną w Polsce, a więc podlegają wpisowi do RPT.
Dokument ten zawiera główne obowiązki krajowych dostawców usług roamingowych oraz obowiązki i prawa podmiotów ubiegających się o dostęp w zakresie oddzielnej sprzedaży detalicznych usług roamingu regulowanego.


Autor informacji: (Tomasz Bator) / (2014-03-06)
Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2014-03-06 12:10)
Ostatnia zmiana: (Piotr Jaszczuk) / (2014-06-30 09:47)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie