Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Świadectwa radiooperatora > Świadectwa lotnicze
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

I. Informacje ogólne

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Świadectwo wydajemy osobie, która zdała egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz złożyła do Prezesa UKE wniosek o wydanie świadectwa.

Informacja o egzaminach znajduje się na stronie:

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/egzaminy-teoretyczne.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1

 

II. Rodzaje świadectw

Świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej

Uprawnia do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych w stacjach lotniskowych oraz na stanowisku operacyjnym w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego.

Świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty

Uprawnia do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych na pokładzie statków powietrznych oraz w stacjach lotniskowych.

 

III. Składanie wniosków

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z odpowiednimi załącznikami,  składać pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie: http://www.uke.gov.pl/kontakt-z-urzedem-1098.

Nie akceptujemy kopii wniosku, przesłanej zwykłą pocztą elektroniczną.

Formularze wniosków znajdują się u dołu strony.

 

 IV. Wydawanie świadectw

Wniosek o wydanie świadectwa składać po zdaniu egzaminu w ULC.

Załączniki do wniosku:

 • dwa aktualne zdjęcia (podpisane) o wymiarach 35x45 mm,
 • kopia dowodu opłaty 25 zł,
 • uwierzytelniona kopia licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego z wpisanym uprawnieniem radiotelefonicznym,
  albo
  uwierzytelniona kopia licencji bądź świadectwa kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego,
  albo
  zaświadczenie o zdaniu egzaminu, wydane przez Prezesa ULC wraz z zaświadczeniem o odbyciu praktycznego szkolenia w organizacji szkolenia lotniczego lub w ośrodku szkoleniowym (w wymiarze co najmniej 10 godz.),
  albo
  zaświadczenie o zdaniu egzaminu, wydane przez Prezesa ULC wraz z zaświadczeniem, wydanym przez pracodawcę, o wykonywaniu, w okresie 12 miesięcy przed egzaminem, obowiązków operatora urządzeń radiowych na pokładzie statku powietrznego lub w stacji lotniskowej, w wymiarze co najmniej 10 godz.

 

V. Wymiana świadectw ograniczonych radiotelefonisty

Świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, wydane na czas nieokreślony, na wniosek osoby zainteresowanej, wymieniamy na świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty.

Załączniki do wniosku o wymianę świadectwa:

 • aktualne zdjęcie (podpisane) o wymiarach 35x45 mm,
 • kopia dowodu opłaty 15 zł,
 • kopia dotychczasowego świadectwa.

 

VI. Wydawanie duplikatów świadectw

Załączniki do wniosku:

 • aktualne (podpisane) zdjęcie o wymiarach 35x45 mm,
 • kopia dowodu wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa (15 zł).

 

VII. Opłaty

Za wydanie świadectwa – 25 zł.

Za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.

Za wymianę świadectwa – 15 zł.

Opłatę dokonać na konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Marcina Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo podać tytuł wpłaty: za wydanie świadectwa lotniczego.

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku, jednej osoby.

Nie wystawiamy faktur za wydanie świadectwa.

 

VIII. Dodatkowe informacje

Świadectwo wysyłamy przesyłką poleconą pod adres wskazany we wniosku. NIE  WYDAJEMY  ŚWIADECTWA  W  SIEDZIBIE  URZĘDU.

Wcześniejsze informowanie się, telefoniczne lub mailowe, o wydaniu świadectwa jest niecelowe. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwo wydawać jak najszybciej.

Pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi na naszej stronie, można kierować pod adres

e-mail: wml@uke.gov.pl

Autor informacji: (Izabela Bartold) / (2013-08-14)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-08-16 13:10)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2017-03-16 09:07)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie