Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa


2015-10-15
sprzedaż bezspośrednia
Przed dniem sprzedaży bezpośredniej, po raz drugi wspólnie, 24 instytucje przypominają o czym warto pamiętać, kupując produkty lub usługi od akwizytora. O czym nie wolno zapominać przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorcy? Jak bronić się przed nieuczciwymi praktykami na rynku telekomunikacyjnym? Jakich środków ostrożności należy przestrzegać podczas rozmów z przedstawicielami handlowymi oraz co zrobić, kiedy umowa została zmieniona wbrew naszej woli?

 

Nasycenie rynku wszelkiego rodzaju usługami i ofertami firm telekomunikacyjnych sprawia, że dostawcy usług szukają coraz bardziej wymyślnych sposobów na zdobycie klienta. Jednym z częstych przykładów jest wizyta przedstawiciela handlowego lub kuriera w naszym domu, w celu przedstawienia oferty „korzystniejszej, jedynej w swoim rodzaju, dostępnej tylko dla nas, tylko teraz” – pod warunkiem jej natychmiastowego podpisania.

Często konsumenci wprowadzani są w błąd co do samego faktu podpisania umowy czy też zmiany operatora. Nieuczciwi przedstawiciele handlowi celowo nie informują lub wprowadzają w błąd co do tego, jakiego operatora reprezentują oraz jakie są ewentualne konsekwencje zmiany operatora. Każdy powinien zachować szczególną ostrożność przy zawieraniu umowy podczas wizyty przedstawiciela handlowego. W sytuacji gdy konsument nie wnioskował o zmianę dostawcy usług bądź samej umowy, a wizyta przedstawiciela handlowego w domu jest zaskoczeniem, powinien być czujny i przeczytać dokładnie całą umowę, zanim ją podpisze.

Sprawdź  zanim podpiszesz!
Korzystaj ze swoich praw i nie zapominaj o obowiązkach!


Bez względu na wiek, konsument posiadający zdolność do czynności prawnych odpowiada za złożone oświadczenie woli i ponosi jego konsekwencje. Złożenie podpisu na umowie oznacza akceptację dla warunków w niej przedstawionych, nawet jeśli konsument jej nie przeczytał. W przypadku wątpliwości co do warunków przedstawionej oferty konsument musi pamiętać, że nie ma konieczności podpisania umowy w danej chwili.

Nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych i ochrona konsumenta przed nimi.

 • Kiedy dzwoni telefon i konsultant przedstawia ofertę obniżenia rachunku za telefon należy upewnić się czy mówi prawdę. Poproś go o imię i nazwisko oraz nazwę firmy, którą reprezentuje. W przypadku dalszych wątpliwości (np. jakiego operatora reprezentuje osoba dzwoniąca), zawsze możesz skontaktować się z biurem obsługi klienta swojego operatora.
 • Jeżeli dzwoni telefon i rozmówca prosi o podanie danych osobowych lub danych z rachunku telefonicznego pamiętaj, że Twój operator zna Twoje dane, więc telefoniczna prośba o dane może być próbą ich wyłudzenia lub sfałszowania przez nieuczciwego przedstawiciela umowy. Jeśli nie zamierzasz zawierać nowej umowy, nie podawaj swoich danych.
 • Jeżeli odwiedzi Cię w domu przedstawiciel handlowy lub kurier z gotową do podpisu umową i twierdzi, że musisz zawrzeć nową umowę z jakiegoś powodu (bo np.: firma, z usług której korzystałeś została zlikwidowana lub Twój operator zmienia nazwę), przed podpisaniem umowy potwierdź taką informację dzwoniąc do operatora.
 • Jeśli masz wątpliwości co do tego, jaka firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy, zażądaj okazania identyfikatora służbowego lub legitymacji. Jeśli odmówi, to jest to wystarczający znak, że masz do czynienia z potencjalnym oszustem.
 • Przeczytaj lub przynajmniej pobieżnie zapoznaj się z umową przed jej podpisaniem. Podpisanie umowy jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji warunków umowy, regulaminu i cennika.
 •  W przypadku podpisania umowy dopilnuj, aby przedstawiciel handlowy/kurier zostawił Ci kopię zawartej umowy, regulaminu i cennika. Nie daj się zwieść, że dokumenty zostaną dostarczone w terminie późniejszym, np. pocztą. Jest to bardzo ważna informacja o tym, z jakim operatorem zawarłeś umowę.
 • Jeżeli na umowie widnieje logo innego przedsiębiorcy, a jesteś przekonany, że zawierasz umowę z dotychczasowym dostawcą, nie podpisuj umowy.

W przypadku nieświadomego podpisania umowy z nowym operatorem, konsument ma możliwość odstąpienia od takiej umowy bez konsekwencji. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w przypadku zawarcia przez konsumenta umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu), konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni. Odstąpienie nie wymaga zastosowania specjalnego formularza, niemniej powinno zawierać dane wskazane w zawartej umowie, m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, którego dotyczy umowa, numer umowy i data jej zawarcia oraz co najważniejsze – własnoręczny podpis.

Konsument musi również pamiętać, że na podstawie zawartej umowy z innym, konkurencyjnym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, dochodzi do rozwiązania umowy dotychczasowej (najczęściej terminowej) i przeniesienia numeru abonenta do nowego dostawcy. Zatem wprowadzony w błąd abonent znajduje się w sytuacji, w której ma podpisane dwie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przy czym zerwanie którejkolwiek z nich może się wiązać z naliczeniem tzw. kary umownej. Najczęściej abonenci – po tym jak zorientują się, że zostali oszukani, wycofują się z nowo zawartej umowy, ale w takim przypadku nowy dostawca usług nalicza tzw. karę umowną za przedterminowe rozwiązanie dopiero co zawartej umowy, zazwyczaj w wysokości około kilkuset złotych. Przepisy (art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne) przewidują, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania przez abonenta umowy zawartej na czas oznaczony, dostawca usług telekomunikacyjnych może obciążyć abonenta opłatą stanowiącą równowartość ulg udzielonych abonentowi przy zawarciu umowy, pomniejszonej o wartość ulgi proporcjonalnie do czasu, jaki upłynął od zwarcia umowy do jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

Przydatne i praktyczne informacje dotyczące zawierania umów oraz jak ustrzec się od tego typu praktyk publikowane są na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej UKE (www.cik.uke.gov.pl) w formie:


Po pomoc konsument może się zgłosić do:


 • Centrum Informacji Konsumenckiej UKE pod numerem infolinii 801 900 853 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego) lub 22 534-91-74, a wnioski o interwencję można składać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: http:// www.uke.gov.pl/kontakt/
 • Federacji Konsumentów pod bezpłatną infolinię 800 007 707,
 • właściwego miejscowo Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów - osobiście, pisemnie lub telefonicznie,
 • policji lub prokuratury w przypadku gdy przedstawiciel handlowy dopuścił się przestępstwa, w szczególności fałszerstwa dokumentów.

 *   *   *


Informacji o nieuczciwych praktykach handlowych szukaj też na stronach internetowych uczestników projektu:


W akcji biorą także udział: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Wrocław, Bydgoszcz, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Kraków, Warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Olsztyn, Poznań, Szczecin.

Poniżej znajdują się broszury UKE i UOKiK, które zawierają podstawowe informacje nt. akcji społecznej "Ufaj, ale sprawdzaj" oraz sprzedaży bezpośredniej.


uruchom galerię
Autor informacji: (Renata Piwowarska) / (2015-10-16)
Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2015-10-16 10:29)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2015-10-16 12:38)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie