Praktyki akwizytorów – poznaj swoje prawa - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Praktyki akwizytorów – poznaj swoje prawa
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Praktyki akwizytorów – poznaj swoje prawa


2014-05-30
Grafika Ufaj, ale sprawdzaj
Na pokazie i od akwizytora - to zapowiedź wygodnych zakupów pod warunkiem, że konsument zna swoje prawa, a przedsiębiorca je respektuje. Podstawowe prawo osób zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorcy, to możliwość zrezygnowania w ciągu 10 dni. 22 instytucje publiczne po raz pierwszy wspólnie informują o prawach i obowiązkach konsumentów.

 

O czym nie wolno zapominać przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorcy? Jak bronić się przed nieuczciwymi praktykami na rynku telekomunikacyjnym? Jakich środków ostrożności należy przestrzegać podczas rozmów z przedstawicielami handlowymi oraz co zrobić, kiedy umowa została zmieniona wbrew naszej woli?

Często konsumenci wprowadzani są w błąd, co do samego faktu podpisania umowy, czy też zmiany operatora. Nieuczciwi przedstawiciele handlowi celowo nie informują lub wprowadzają w błąd, co do tego, jakiego operatora reprezentują oraz jakie są ewentualne konsekwencje zmiany operatora. Konsument powinien zachować szczególną ostrożność przy zawieraniu umowy podczas wizyty przedstawiciela handlowego. W sytuacji gdy konsument nie wnioskował o zmianę dostawcy usług, zmianę umowy a wizyta przedstawiciela handlowego w domu jest zaskoczeniem, powinien być czujny i przeczytać umowę zanim ją podpisze.

Sprawdź  zanim podpiszesz! Korzystaj ze swoich praw – nie zapominaj o obowiązkach!

Bez względu na wiek, konsument posiadający zdolność do czynności prawnych odpowiada za złożone oświadczenie woli i ponosi jego konsekwencje. Złożenie podpisu na umowie, oznacza akceptację dla warunków w niej przedstawionych, nawet jeśli jej nie przeczytał. W przypadku wątpliwości co do warunków przedstawionej oferty – konsument musi pamiętać, że nie ma konieczności podpisania umowy w danej chwili.

Nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych i ochrona konsumenta przed nimi.

 • Kiedy dzwoni telefon i konsultant mówi „Dzień dobry – dzwonię w sprawie obniżenia rachunku, mam dla Pani/Pana wspaniałą ofertę..” należy się upewnić czy osoba dzwoniąca mówi prawdę. Należy poprosić ją o imię i nazwisko, nazwę firmy, którą reprezentuje. W przypadku dalszych wątpliwości jakiego operatora reprezentuje osoba dzwoniąca, zawsze można skontaktować się z biurem obsługi klienta swojego operatora.
 • Jeżeli dzwoni telefon i rozmówca prosi o podanie danych osobowych lub danych z rachunku należy pamiętać, że nasz operator zna nasze dane, więc telefoniczna prośba o dane może być próbą ich wyłudzenia i sfałszowania przez nieuczciwego przedstawiciela umowy. Jeśli nie zamierzamy zawierać nowej umowy, nie należy podawać swoich danych.
 • Jeżeli odwiedzi nas w domu przedstawiciel handlowy/kurier z gotową do podpisu umową i twierdzi, że musimy zawrzeć nową umowę bo np.: Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange Polska S.A.) została zlikwidowana lub nasz operator zmienia nazwę, przed podpisaniem umowy należy potwierdzić taką informację dzwoniąc do operatora.
 • Jeżeli mamy wątpliwości co do tego, jaka firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy, należy zażądać okazania identyfikatora służbowego lub legitymacji. Jeśli odmówi, to wystarczający znak, że mamy do czynienia z potencjalnym oszustem.
 • Należy przeczytać lub przynajmniej pobieżnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem. Podpisanie umowy jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji warunków umowy, regulaminu i cennika.
 • W przypadku podpisania umowy należy dopilnować, aby przedstawiciel handlowy/kurier zostawił kopię zawartej umowy, regulaminu i cennika. Nie należy dać się zwieść, że dokumenty zostaną dostarczone w terminie późniejszym, np. pocztą. Jest to ważna informacja z jakim operatorem zawarliśmy umowę.
 • Jeżeli na umowie widnieje logo innego przedsiębiorcy, a jesteśmy przekonani, że zawieramy umowę z dotychczasowym dostawcą, nie należy podpisywać umowy.


Ufaj, ale sprawdzaj  Ufaj, ale sprawdzaj 1


W przypadku nieświadomego podpisania umowy z nowym operatorem konsument ma możliwość odstąpienia od takiej umowy bez konsekwencji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) w przypadku zawarcia przez konsumenta umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu) konsument ma prawo odstąpić od umowy bez konsekwencji finansowych w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem 10 dni. Odstąpienie nie wymaga zastosowania specjalnego formularza, niemniej jednak powinno zawierać dane wskazane w zawartej umowie, m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, którego dotyczy umowa, numer umowy i data jej zawarcia oraz co najważniejsze – własnoręczny podpis.

Konsument musi również pamiętać, że na podstawie zawartej umowy z innym, konkurencyjnym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, dochodzi do zerwania umowy dotychczasowej (najczęściej terminowej) i przeniesienia numeru abonenta do nowego dostawcy. Zatem wprowadzony w błąd abonent znajduje się w sytuacji, w której ma podpisane dwie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przy czym zerwanie którejkolwiek z nich może się wiązać z naliczeniem tzw. kary umownej. Najczęściej abonenci, po tym jak zorientują się, że zostali oszukani, wycofują się z nowo zawartej umowy, a w takim przypadku nowy dostawca usług nalicza tzw. karę umowną w wysokości (w zależności od umowy) około kilkuset złotych, za przedterminowe rozwiązanie dopiero co zawartej umowy. Przepisy art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne przewidują, iż w przypadku wcześniejszego rozwiązania przez abonenta umowy zawartej na czas oznaczony, dostawca usług telekomunikacyjnych może obciążyć abonenta opłatą stanowiącą równowartość ulg udzielonych abonentowi przy zawarciu umowy pomniejszonej o wartość ulgi proporcjonalnie do czasu, jaki upłynął od zwarcia umowy do jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.


Po pomoc konsument może się zgłosić do:


- Centrum Informacji Konsumenckiej UKE pod numerem infolinii 801 900 853 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego) lub 22 534-91-74, a wnioski o interwencję można składać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: http://www.cik.uke.gov.pl/napisz-skarge.

- Federacji Konsumentów pod bezpłatną infolinię 800 007 707,

- właściwego miejscowo Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów - osobiście, pisemnie lub telefonicznie,

- policji lub prokuratury w przypadku gdy przedstawiciel handlowy dopuścił się przestępstwa, w szczególności fałszerstwa dokumentów.


*  *  *

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, publikowanymi w ramach wspólnej akcji informacynej instytucji publicznych, m.in.:Oszustwo – co zrobić, gdy zostaniemy oszukani?
Prokuratura Generalna

Magia zaproszenia: „refundowane” badania medyczne? Pokaz kulinarny? Uwaga, sprzedaż.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Akwizytor proponuje zmianę sprzedawcy prądu? Poznaj swoje prawa.
Urząd Regulacji Energetyki

Pokazy i prezentacje – oszustwa, których nie można udowodnić.
Federacja Konsumentów

Vademecum rozsądnego kupowania
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

W akcji biorą także udział: Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław.
 


Załączniki do artykułu:
Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2014-06-02 08:57)
Ostatnia zmiana: (Piotr Jaszczuk) / (2014-06-24 13:33)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie