Pozwolenie radiowe - PLB - UKE

Menu główne

 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Pozwolenie radiowe - PLB

I. Składanie wniosków

Pozwolenia radiowe na używanie osobistego nadajnika ratunkowego PLB wydawane są po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wniosek o wydanie pozwolenia radiowego należy złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przesłać pod adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Marcina Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza.
Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

Wnioskodawca może wystąpić o pozwolenie na okres maksimum 10 lat.

Formularz wniosku można pobrać u dołu strony.

II. Załączniki do wniosku

Do formularza wniosku o wydanie pozwolenia radiowego należy załączyć:

 1. Potwierdzenie spełnienia przez urządzenie zasadniczych wymagań CE (deklaracja zgodności) - informacja,
 2. Zdjęcie (lub wydruk zdjęcia) tabliczki znamionowej urządzenia z widocznym numerem seryjnym,
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości - 82, 00 zł (osiemdziesiąt dwa złote) na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045,
 4. Pełnomocnictwo lub odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 5. Potwierdzenie wniesienia oplaty od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł.

III. Opłaty skarbowe

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 złotych (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).

Opłatę skarbową i opłatę za pełnomocnictwo wpłaca wnioskodawca bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub

w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

IV. Dodatkowe informacje

Osobisty nadajnik ratunkowy (sygnału niebezpieczeństwa) PLB powinien być zarejestrowany i prawidłowo zakodowany.

Po uzyskaniu pozwolenia radiowego należy dokonać rejestracji nadajnika ratunkowego, którą prowadzi Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - link do strony: http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/poszukiwanie-i-ratownictwo/rejestracja-beaconow-406MHz.

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

Autor informacji: (Marek Otręba) / (2013-12-03)
Udostępnienie informacji: (Piotr Jaszczuk) / (2013-12-03 13:23)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2017-04-21 09:32)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie