Megaustawa - UKE

Menu główne

 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Megaustawa

Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.

 

   

1.   Schemat procesów wynikających z ustawy

Zbiór procesów wynikających z tzw. megaustawy, opisanych w formie diagramów.
Przestawiamy Państwu „megapająka", czyli zbiór procesów wynikających z tzw. megaustawy, opisanych w formie diagramów. Chcemy, żeby procesy te były przejrzyste i jasne, szczególnie dla tych naszych partnerów, którzy na co dzień nie współpracują z UKE i dotąd nie prowadzili działalności w telekomunikacji.

  

2.   Rejestr jednostek samorządu terytorialnego

Działalność w zakresie telekomunikacji prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego podlega wpisowi do rejestru jednostek samorządu terytorialnego.

 • Stanowisko Departamentu Prawnego UKE w sprawie rejestru JST.

  

3.   Wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego (JST) wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

Jak dokonać wpisu, zmiany lub wykreślenia z wpisu do rejestru  JST prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  

4.   Wzory wniosków:

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Prezesa UKE w sprawie świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.

  

5.   Kanały technologiczne - zawiadomienia Zarządu Dróg o przystąpieniu do inwestycji drogowych  i obowiązku wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego (art. 62 megaustawy).

  

6.   Plany miejscowe i studia uwarunkowań - informacje dla urbanistów i przedstawicieli jednostek samorządowych dotyczące opiniowania przez Prezesa UKE planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie telekomunikacji.

  

7.   Zgłaszanie działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakres telekomunikacji do rejestrów prowadzonych przez Prezesa UKE oraz inne obowiązki związane z podjęciem takiej działalności.

  

8.   Kompetencje Prezesa UKE w razie powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego innemu podmiotowi prowadzenia działalności z art. 3 ust. 1 ustawy szerokopasmowej.

  

9.   Zgłaszanie działalności telekomunikacyjnej przez jst  - Obowiązki dotyczące ogłaszania informacji o podjęciu dzialalności.

  

10. Zapewnienie dostępu na potrzeby telekomunikacji - Stanowisko Prezesa UKE dotyczące interpretacji przepisów art. 30 i 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

  

11. Stanowisko Prezesa UKE w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).

  

12. Informacja o inwentaryzacji pokrycia infrastrukturą telekomunikacyjną terytorium RP

  

13. Opodatkowanie kanalizacji i kabli - Stanowisko w sprawie podatku od nieruchomości telekomunikacyjnych obiektów budowlanych, a w szczególności kabli zainstalowanych w kanalizacji teletechnicznej.

  

14. Przewodnik o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej - Dostęp telekomunikacyjny w zakresie wykorzystania budynków oraz istniejących masztów i wież jako elementów wsporczych do montażu anten.

  

15. Konsultacje wdrażania sieci szerokopasmowych - Konsultacje KE dotyczące wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do wdrażania sieci szerokopasmowych.

  

16. Lokalizacja kanału technologicznego przez zarządcę drogi - Obowiązki zarządcy drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi.

  

17. Wyszukiwarka dla małych i średnich przedsiębiorców - beneficjentów działania 8.4

  

18. Poradnik dla urbanistów - Prezes UKE prezentuje podsumowanie warsztatów regionalnych pt. „Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny - praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych".

  

19. Opinie prawne: Instytucja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym - Portal KFS udostępnił samorządom opinie prawne i opracowania do wykorzystania przy inwestycjach szerokopasmowych.

  

20. Poradnik dla inwestorów - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępniło opracowany przez Centrum Zamówień Publicznych wspólnie z DHV POLSKA "Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć strukturalnych".

  

21. Opinie prawne: Usługi i  warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej - Krajowe Forum Szerokopasmowe udostępniło kolejne opracowania prawne, których celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe. 

  

  

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt w sprawach dotyczących:

   

- świadczenia usług bezpłatnego dostępu do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego:

 • Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, tel. 22 53 49 225, 

   

- dostępu do łączy telekomunikacyjnych w budynkach, w tym dostęp do nieruchomości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych:

 • Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, tel. 22 53 49 440.

  

W innych przypadkach prosimy o kontakt na adres uke@uke.gov.pl 

  

Autor informacji: (Anna Streżyńska) / (2010-07-06)
Udostępnienie informacji: (Anna Stankowska) / (2010-10-13)
Ostatnia zmiana: (Monika Lewińska) / (2014-11-20 11:43)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie