Konsultacje projektu decyzji dla UPC Polska - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Konsultacje projektu decyzji dla UPC Polska
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Konsultacje projektu decyzji dla UPC Polska


2017-03-16
konsultacje
Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu dla UPC Polska do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji.

 

Konsultacje projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na dostęp dla UPC Polska sp z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości, w tym do budynków położonych w Koszalinie, pozostających w zarządzie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości, w tym do budynków położonych w Koszalinie przy ul. Wańkowicza 10, 12, 14, 16, ul. Lange 37a - d, ul. Doroszewskiego 3d.

Prezes UKE rozpoczyna postępowanie konsultacyjne projektu decyzji określającej warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do wykonania w technologii HFC (ang. Hybrid Fiber Coax) instalacji telekomunikacyjnych budynków (w Budynkach I) lub umożliwienia wykorzystania instalacji telekomunikacyjnych budynków (w Budynkach II tj. w budynkach, w których istnieje instalacja telekomunikacyjna zgodna z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) oraz doprowadzenia do budynków przyłączy telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Zgodnie z konsultowanym projektem, Operator jest uprawniony do:
1)    wykonania instalacji telekomunikacyjnych Budynków I, poprzez:
a)    wykonanie okablowania z kabli koncentrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi pomiędzy punktem styku w danym Budynku I a lokalami Abonentów,
b)    wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnych Budynków I, w których umieszczone zostaną kable koncentryczne w istniejących w Budynkach I i stanowiących jego części składowe szybach instalacyjnych i kanałach, a jeżeli brak jest takich szybów i kanałów albo ich wykorzystanie jest technicznie niemożliwe, to wykonanie tych kanalizacji natynkowo,
c)    wykonanie instalacji telekomunikacyjnych w lokalach Abonentów,
2)    wykorzystania instalacji telekomunikacyjnej Budynków II polegającym na:
a)    montażu w punkcie styku szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i osprzętu telekomunikacyjnego,
b)    połączeniu kabla telekomunikacyjnego stanowiącego element przyłącza telekomunikacyjnego wykonanego przez Operatora, zakończonego w szafce telekomunikacyjnej zainstalowanej w Budynkach II przez Operatora oraz innych elementów infrastruktury wykonywanych przez Operatora z instalacją telekomunikacyjną Budynków II,
c)    korzystaniu z punktu styku,
d)    eksploatacji instalacji telekomunikacyjnej Budynków II w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych Abonentom,
a jeśli instalacja telekomunikacyjna Budynków II nie jest dostępna lub nie odpowiada zapotrzebowaniu Operatora, wykonania instalacji telekomunikacyjnej Budynków II w sposób, o którym mowa w pkt 1,
3)    wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w szczególności poprzez doprowadzenie do punktów styku linii kablowych światłowodowych albo koncentrycznych,
4)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń Operatora wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych, o których mowa w pkt 1-3, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
5)    wykorzystania istniejących na nieruchomościach przyłączy i instalacji energetycznych po zamontowaniu oddzielnych urządzeń pomiarowych albo wykonania nowej instalacji energetycznej zasilającej Infrastrukturę, jej utrzymywania, eksploatacji, konserwacji i remontu w celu zasilania infrastruktury,
6)    wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-5.

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania konsultacyjnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 34.Autor informacji: (Luiza Czyż-Trzcianowska) / (2017-03-16)
Udostępnienie informacji: (Monika Radecka) / (2017-03-16 12:39)
Ostatnia zmiana: (Monika Radecka) / (2017-03-16 12:39)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie