Formularz sprawozdawczości roamingowej - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Działalność telekomunikacyjna > Formularze sprawozdań > Formularz sprawozdawczości roamingowej
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Formularz sprawozdawczości roamingowej

formularze
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzywa operatorów do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług w roamingu międzynarodowym.

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w oparciu o art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 531/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U.UE.L.172 z 30.06.2012) zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwraca się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym za następujące okresy:
 • 1 kwietnia 2016 r. – 30 czerwca 2016 r.;
 • 1 lipca 2016 r. – 30 września 2016 r.;
w celu kontroli realizacji obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia WE nr 531/2012.

Informacje należy przekazać z wykorzystaniem formularza „Final data specification”, dostępnego w załącznikach na dole strony, uwzględniając informacje zawarte w:
 • załączniku A;
 • wytycznych BEREC Guidelines Roaming Regulation (EU) No. 531/2012 (Third Roaming Regulation) Excluding articles 3, 4 and 5 on wholesale access and separate sale of services) oraz BEREC Guidelines on Regulation (EU) No. 531/2012 as amended by Regulation (EU) No. 2120/2015 (Excluding Articles 3, 4 and 5 on whole-sale access and separate sale of ser-vices) dostępnych wraz z formularzem;
 • Rozporządzeniu WE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. ws. roamingu, dostępnym wraz z formularzem oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającemu środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającemu dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.
Prezes UKE wzywa do przekazania wskazanych danych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2016 r.

Odpowiedzi należy udzielić w formie elektronicznej (płyta CD/DVD, podpisana nazwą podmiotu przekazującego dane i stanowiąca załącznik 1 do pisma przewodniego). W pozycji Operator Details formularza należy wskazać osobę (imię i nazwisko, telefon, e-mail) do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, prosimy o kontakt z p. Przemysławem Warzeckim, tel. 22 53 49 567, e-mail: p.warzecki@uke.gov.pl

Prezes UKE przypomina, iż zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego, przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy.

Niewykonanie przedmiotowego obowiązku będzie skutkować nałożeniem kary pieniężnej stosownie do art. 209 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego, w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego).
Autor informacji: (Tomasz Bator) / (2016-10-03)
Udostępnienie informacji: (Monika Radecka) / (2016-10-03 15:43)
Ostatnia zmiana: (Monika Radecka) / (2016-10-03 15:42)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie