Decyzja Prezesa UKE dla Multimedia Polska S.A. - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Decyzja Prezesa UKE dla Multimedia Polska S.A.
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Decyzja Prezesa UKE dla Multimedia Polska S.A.


2016-04-25
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja Prezesa UKE określająca warunki dostępu dla Multimedia Polska S.A. do nieruchomości przy ul. Hutniczej 6 w Stalowej Woli

 

W dniu  25  kwietnia 2016 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej ,,Prezes UKE”) wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.103.2015.22 w sprawie zapewnienia dostępu dla Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Operator”) do nieruchomości oraz posadowionego na tej nieruchomości budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hutniczej 6 w Stalowej Woli (dalej „Budynek”), w celu zapewnienia telekomunikacji oraz umorzenia postępowania w stosunku do Miejskiego Zakładu Budynków sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do:
a) wykonania, w technologii światłowodowej FTTH (światłowód do domu) typu PON (Passive Optical Network – światłowodowa sieć pasywna), infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Nieruchomości oraz w Budynku, (zwanej dalej „Infrastrukturą”) poprzez doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego do Budynku i wykonania w Budynku instalacji telekomunikacyjnej Budynku, w tym instalacji telekomunikacyjnych w lokalach w Budynku, na którą składają  się elementy Infrastruktury od telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych do gniazd abonenckich;
b) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii Infrastruktury;
c) wstępu lub wjazdu na teren Nieruchomości i do Budynku, w celu wykonania czynności, o których mowa w lit. a i b powyżej;

W dniach 24 lutego 2016 r. – 25 marca 2016 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne ww. projektu decyzji administracyjnej.

W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 8 marca 2016 r.

W ocenie Prezesa UKE przyznanie mocą decyzji Operatorowi dostępu do Budynku oraz do Nieruchomości będzie miało korzystny wpływ na interes użytkowników sieci telekomunikacyjnych, gdyż przyczyni się do poszerzenia katalogu usług telekomunikacyjnych dostępnych dla użytkowników końcowych, a także będzie miało wpływ na rozwój skutecznej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Skutkiem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora będzie w konsekwencji wzrost różnorodności i atrakcyjności oferowanych usług telekomunikacyjnych.

Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Lidia Kozłowska) / (2016-4-25)
Udostępnienie informacji: (Wojciech Gunia) / (2017-01-09 11:39)
Ostatnia zmiana: (Wojciech Gunia) / (2017-01-09 11:39)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie